Arendal kommune satser på lærlinger

I fire år har Arendal kommune hatt en lærlingsstrategi for å møte det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft i kommunen. Lærlinger spiller en viktig rolle i kommunens rekrutteringsstrategier og det er viktig å gi ungdommene som søker, et godt tilbud. – De er fine ressurser, mener veileder Viggo Tjøgersen. 

Lærling Weronika Domachowska startet som lærling i Arendal kommune, høsten 2020. Hun gikk først to år på videregående der hun hadde teoretiske fag og nå får hun bryne seg på praktiske arbeidsoppgaver med kontorarbeid hos kommunen. Etter endt praksis får hun fagbrev i kontorarbeid. Hun stortrives med de varierende oppgavene hun får tildelt hver dag.

– Det blir en erfaring fra det ekte arbeidslivet. Du kommer inn i en variert arbeidsplass. Jeg har fått vært med på mye – alt fra å registrere koronatesting, til å sette ut skjermer og oppdatere IT-utstyr. Det er mye forskjellig.

Weronika er fornøyd med å ha varierende arbeidsoppgaver hver dag på Rådhuset.

Varierte oppgaver

Vegard Glad går i 2.klasse på linjen «Salg, service og sikkerhet» på Arendal videregående skole. Hver fredag har han praksisdag hos Arendal kommune og fra høsten blir han lærling og skal være her i 2 år på fulltid. Han sier seg enig i at det er varierende oppgaver hver gang han er på jobb på Rådhuset.

– Jeg har jobbet på forskjellige plasser mens jeg har gått på skolen. Det første året prøvde jeg salgsfaget, først hos Kiwi, men siden jeg ikke var 18 år fikk jeg de samme arbeidsoppgavene hver dag. Så fikk jeg tips om å søke i kommunen. Her har jeg jobbet med varierte oppgaver; PC’er, programmering og hjelpe andre der det trengs. Jeg er også på Eureka først på dagen og etter pausen er jeg på Rådhuset – det gjør det varierende og gøy, og så blir det en blanding av service og kunnskap.

Vegard forteller at han får jobbe med ting han liker på praksis, som feks. PC og programmering.

Viggo Tjøgersen er veileder for både Weronika og Vegard. Han forteller at Arendal er en stor arbeidsplass som kan ta imot mange lærlinger og at det er viktig å gi elevene læreplass slik at de kan få fullført sin utdannelse.

På den måten kan du si at vi utfører et samfunnsoppdrag og vi har mange lærlinger; spesielt er vi store på helsefag og barne- og ungdomsfag. Vi har nå over 100 lærlinger i kommunen totalt. Over halvparten av de er lærlinger i helsefag. Det er lærlinger i både offentlig og privat virksomhet, så vi tar vår del av det og de fagene vi kan dekke.

Satser på lærlinger

Arendal kommune er inne i en satsing for lærlinger. Læringsstrategien har på 4 år doblet antall lærlinger. Viggo forteller at det mangler læreplasser i en del fag. Elevene tar den teoretiske biten de første 2 årene, men det er noen fag som er vanskelig å få læreplass på.

– Da må Arendal kommune stille opp som bedrift og hjelpe dem slik at de kan få den praktiske delen av fagbrevet hos oss, sier Viggo. Det er mange andre som har økt lærlingplassene i løpet av de siste årene. Grimstad kommune gjør mye av det samme, men det blir et slags spleiselag for vi får jo tilskudd av staten slik at vi kan stille arbeidsplasser til disposisjon. Lærlinger får mange forskjellige oppgaver og gjør mye praktisk og godt arbeid. De er gode ressurser.

Kunne dere tenkt dere å jobbe her etter endt fagbrev?

Jeg skal ta videreutdanning når jeg er ferdig i kommunen, da har jeg større sjanse til å få en fast jobb her. Jeg liker godt å jobbe her, men planen er først å ta bachelor i økonomi, forteller Weronika.

– Fra høsten satser jeg på å få være fulltid lærling her i kommunen i 2 år fremover. Kunne lett jobbe her etter det, uten tvil. Jeg er glad for at jeg satser på kontorfag, sier Vegard avslutningsvis.