Bli med på nasjonal ryddedag

Lørdag 13.mars arrangerer Hold Norge Rent ryddedag over hele landet. Dagen skal støtte opp under tradisjonen med rydding av marint avfall om våren. 

Målet med Vårryddedagen er å ha en felles ryddedag når søppelet kommer til syne etter snøsmelting og før hekketiden er i gang for fullt.

Rydd sammen i små grupper

På grunn av Covid-19 vil det ikke være de store arrangementene og samlinger i forbindelse med dagen. Det oppfordres til å rydde i små grupper og i sine kohorter. Dersom mange bidrar vil selv små aksjoner utgjøre en stor forskjell!

Slik blir du en del av Vårryddedagen

  1. Opprett din ryddeaksjon til lørdag 13. mars via kartet på Rydde eller kontakt ditt lokale ryddemiljø for mer informasjon om hvor det trengs rydding.
  2. Husk å sjekke de lokale retningslinjene for avfallshåndtering via kommunen eller ditt lokale avfallsselskap, og begrens antall deltakere til gjeldene regler i ditt område.
  3. Ta med deg hansker, sekk eller pose ut og plukk søppel i ditt nærområde. Dette kan for eksempel være langs en elv eller på en strand.
  4. Del dine bilder og filmer med oss på sosiale medier! (kilde: Holdnorgerent.no)