En nødvendig skatt

Eiendomsskatt er en skatt som kommunen selv krever inn og bestemmer over. Inntekten brukes til å betale for kommunale tjenester som for eksempel skoler og sykehjem. Bystyret fastsetter nivået på eiendomsskatten i desember hvert år, når de behandler budsjettet for Arendal kommune. Det er da man bestemmer eventuelt bunnfradrag og skattesatsen for det kommende året.

Bystyret skal torsdag 4. mars behandle et innbyggerforslag om ny eiendomsskatt. Vi ser at mange innbyggere har engasjert seg i debatten rundt eiendomsskatten. Saken som nå legges frem for bystyret finner du her.

Verdien er økt

Det er over 10 år siden siste taksering av eiendommer i Arendal og derfor er det helt rimelig at verdien er økt. Det er det som er årsak til at eiendomsskatten er økt. De endringer som er gjort i reduksjonsfaktor, bunnfradrag og promille til sammen, gjør at eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger i 2021 er lavere enn 2019, om boligen hadde hatt samme verdi.

Tabellen under illustrerer dette. Tabellen viser også en viss, om ikke veldig stor, dreining i favør av de minst verdifull boligene.

  Eiendomstakst boligEiendomsskatt 2019Eiendomsskatt 2020Eiendomsskatt 202119 til 21, prosent20 til 21, prosent
2 000 0005 6004 0005 000-10,725
5 000 00014 00010 00013 400-4,334
10 000 00028 00020 00027 400-2,137
      
Reduksjonsfaktor606030  
Sats754  
Bunnfradrag00150 000  
Fra 2019 til 2020 ble alle takster økt med 10%. Tabellen viser hvordan beregningen har slått ut for eiendom med den aktuelle taksten det aktuelle året.

Hvorfor får jeg høyere eiendomsskatt i 2021?

Når de fleste får høyere eiendomsskatt i 2021 enn tidligere skyldes det at eiendommen har økt i verdi. Og at utskrevet eiendomsskatt ble spesielt lav i 2020 som følge av Stortingets vedtak om maksimalsats på 5 promille i stedet for 7 som Arendal hadde fra 2010.

Alle boligeiere i Arendal har fått brev fra kommunen om den nye eiendomsskatt som viser i detalj hvordan taksten er blitt utregnet. Det er viktig at de som opplever en helt urimelig takst bruker retten til å klage. Du finner mer informasjon her.
Konsulentfirmaet har vurdert de ulike eiendommene opp imot tilgjengelig salgsstatistikk og Sakkyndig nemnd har vedtatt takstene.

Ettersom eiendommene har vokst i verdi siden 2010 har de fleste fått økning i takst og eiendomsskatt nå i 2021. For å gi et bilde av hvor mange eiendommer som har hvilken utvikling følger tabeller som du ser under:

Du kan lese mer om Ny eiendomsskatt 2021