Arendal er årets vertskapskommune for næringslivet

Feiring: Ordfører Robert C. Nordli, daglig leder i Arendal næringsforening Morten Haakstad, kommunens næringssjef Kåre Andersen og varaordfører Terje Eikin kan juble over den nye kåringen.

2. mars kåret KS og NHO Arendal til årets vertskapskommune. Kåringen fant sted på Kommunalpolitisk toppmøte 2020. Gjennom å kåre årets vertskapskommune ønsker KS og NHO å markere betydningen av godt samspill mellom kommunene og næringslivet. Kommuner som legger til rette for næringsutvikling bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. Et velfungerende næringsliv bidrar på sin side til økt sysselsetting, økte inntekter og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet.

Arendal kommune fikk prisen i klassen «kommuner over 15000 innbyggere» og Rauma kommune fikk prisen i klassen «under 15000 innbyggere».

I begrunnelsen bak tildelingen fremheves Arendal kommunes aktive dialog med næringslivet. Kommunen har også god erfaring med å inkludere bedrifter og næringsliv i strategisk samfunnsplanlegging. Næringspolitisk handlingsplan for 2017-2023 er et resultat av konkret samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Dette danner grunnlag for en felles forståelse for utfordringer og felles motivasjon for å gripe de mulighetene man identifiserer. I nominasjonen nevnes også viktige satsinger som Sørlandet kunnskapshavn, Eureka kompetanse, Vitensenteret Sørlandet, Gründeruka Agder og Arendal internasjonale skole.

Arendal lykkes tross pandemien

Byen har også lykkes med å ta en nasjonal posisjon som arrangements by som tiltrekker seg publikum langt utenfor egen region. Gode eksempler på dette er musikkfestivalen Canal Street, TEDxArendal, Fremtidens kommuner og ikke minst Arendalsuka.

I 2020 har Arendal i en enda sterkere grad enn tidligere, lyktes med å synliggjøre potensialet i regionen og lagt til rette for fremtidig vekst, tross alle utfordringene knyttet til den pågående pandemien.

Reiselivsbedriftene i regionen trosset alle dystre spådommer og opplevde en rekordsommer målt i besøkende og omsetning. Arendal kommune la aktivt til rette for dette, blant annet gjennom tett dialog med næringsaktørene og enda bedre tilrettelegging for bruk av byrommene.

Mesterenes Mester

Gjennom TV-suksessen «Mesternes Mester» har 1,5 millioner nordmenn opplevd byen og regionen fra sitt aller beste. Kommunen var svært aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for produksjonen. – Vi skal utnytte mulighetene Mesternes Mester har gitt Arendal, sier varaordfører Terje Eikin til Agderposten.

I løpet av 2020 ble planene om å bygge en batterifabrikk på Sørlandet lansert. 19 ulike kommuner meldte seg på i kampen om å få denne etableringen som kan gi over 2000 nye arbeidsplasser. Til slutt var det Arendal som ble valgt. Ifølge Morrow Batteries var Arendal den kommunen som kunne tilby de beste rammebetingelsene og hadde det beste konseptet.

Næringssjef i Arendal Kommune, Kåre Andersen har god grunn til å smile etter dagens kåring.

– Det er en veldig hyggelig anerkjennelse å bli kåret til årets vertskommune. Prisen viser at systematisk arbeid over tid blir lagt merke til. Det er veldig hyggelig at vi ble nominert som Agders kandidat av flere av våre samarbeidspartnere; Innovasjon Norge, NHO Agder og Agder fylkeskommune, forteller Kåre Andersen, næringssjef i Arendal Kommune.