Skal jobbe for et tryggere Arendal

Fidan Senel er ny SLT koordinator

Fidan Senel er ny SLT-koordinator. Det står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. Det er SL-oordinatoren som kan gi gode råd når du er bekymret for om en ungdom er i ferd med å bli kriminell.  

Jobben er så fersk som den nesten kan bli, da Fidan Senel forteller om arbeidet hun nå er blitt ansvarlig for. Det er første gang man har ansatt en koordinator for SLT i Arendal, men det er andre som har gjort en god jobb i kommunen gjennom SLT-arbeid tidligere.  
Nå er det Fidan sitt ansvar å koordinere arbeidet og sørge for et bra samarbeid og oppfølgning når det kommer til forebygging av rus og kriminalitet. Men det er ikke bare hennes jobb.

– Det er veldig bra at kommunen bruker ressurser på dette, for det handler om å få flere til å jobbe sammen og dermed gjøre en enda større forskjell. Min rolle blir å være bindeleddet mellom kommunen og politiet. I gråsonen der er det dessverre mange unge som sliter, men sammen kan vi forhåpentligvis finne gode løsninger, sier Fidan Senel.  

Hun mener at hennes egen bakgrunn som flerkulturell vil være en styrke og at det gir henne et fortrinn i jobben hun nå skal gjøre. Hovedfokuset nå er å få gjort SLT-arbeidet kjent, så skoler og andre tar kontakt før det er for sent.  

– Mye av jobben handler om å gjøre ungdom mer bevist. sånn at de kan ta gode valg. Alle innbyggere kan ringe Arendalshjelpen – som koordinerer hvilke tjenester som skal involveres. Målet er at alle i kommunen vår skal få riktig hjelp til riktig tid og at hjelpeapparatet samarbeider på tvers av etater og faggrupper. 

SLT-koordinatoren har ansvar for kontakt og samarbeid med politiet og skal bidra til at interne og eksterne instanser samarbeider godt. Et eksempel kan være hvis det blir delt nakenbilder av ungdommer på en skole. I et sånn tilfelle vil man kunne kontakte SLT-koordinatoren, som vil kunne gi gode råd om hvordan man håndterer slike episoder.

– Jeg håper SLT blir godt kjent, og at det blir lett for folk å ta kontakt, når det er problemer. Målet er at vi skal få koordinert arbeidet bedre, at det skal være kort avstand og unngå dobbeltarbeid, understreker Fidan Senel.  


Litt om Fidan Senel:  
Startet i Arendal kommune i januar 2021.  
Kommer fra LO, hvor hun har arbeidet med arbeidslivskriminalitet i 5 år.   
Hun er utdannet velferdsviter med fordypning i sosiologi på UiA og har hatt utvekslingsstudier i kultur, migrasjon og politikk i Istanbul. Hun er 31 år og kom til Norge da hun var 13 år. 

SLT koordinator Fidan Senel holder til på Maxis, hvor også barneverntjenesten og familietjenesten er.

Fakta 

Hva er SLT? 

Arendal kommune og politiet i Arendal samarbeider om å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne. Denne samarbeidsmodellen heter SLT som står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. 

Målet er at alle i kommunen vår skal få riktig hjelp til riktig tid og at hjelpeapparatet samarbeider på tvers av etater og faggrupper. 

SLT-koordinatoren har ansvar for kontakt og samarbeid med politiet og skal bidra til at interne og eksterne instanser samarbeider godt.  

Hva kan vi hjelpe med? 

SLT-koordinatoren kan bidra når du: 

  • trenger råd om hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av rusbruk og kriminalitet blant unge i Arendal kommune 
  • er bekymret for at et barn, ungdom eller andre har, eller står i fare for å utvikle kriminell adferd 
  • trenger råd om hvem du kan henvende deg til når det gjelder vold og overgrep i nære relasjoner 
  • er bekymret for radikalisering eller voldelig ekstremisme 

Vår målgruppe 

Alle er velkomne til å ta kontakt med oss. 

Vår hovedmålgruppe er barn, ungdom og unge voksne, med vekt på unge som er utsatt for miljøer med rus og kriminalitet.  

Hvordan gjør vi det og hvem er involvert? 

SLT-modellen skal fange opp bekymringsfulle trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater og sikre et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeidet består av tre nivåer: Politirådet, SLT- koordineringsgruppe og SLT-utøvende nivå. SLT-koordinator deltar på alle de tre nivåene i modellen, tar initiativ og inspirerer til samarbeid og sørger for at hver enkelt tar sin del av ansvaret for den. 

Politirådet består av ordfører, kommuneledelsen, SLT-koordinator og politiet. Politirådet er styringsgruppe for SLT-modellen. 

SLT-koordineringsgruppe består av enhetsledere og avdelingsleder. Denne gruppen leder den praktiske koordineringen av SLT. Gruppen skal dele status og utfordringer, systematisere og koordinere tiltak, prioritere, starte nye tiltak og evaluere. Gruppens deltagere kan fatte beslutninger og sette inn ressurser. 

SLT utøvende nivå består av ungdomskontakter, ungdomsledere og andre. Dette nivået i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.  

Hvorfor SLT-modell? 

SLT-modellen handler om å være i forkant av kriminalitet og fremme trygge lokalmiljø. For å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge voksne i Arendal kommune kreves det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige involveres. For unge under 18 år er også samarbeid med foreldre svært viktig. 

Les mer