Elever koder sitt eget energispill

Bilde klasserom: Elevene følger undervisning på skjerm i klasserommet og har hele tiden dialog med formidler og lærer.

Vitensenteret Sørlandet tilbyr et nytt gratis undervisningsprogram, med navnet Kodekraft, for elever i 10. på Agder. Programmering kan brukes til å finne løsninger på verdens energiutfordringer i fremtiden.

Hittil har nærmere 700 elever fordelt på 60 klasser deltatt på Kodekraft med Vitensenteret Sørlandet. Det betyr at veldig mange 10. klasser i Agder har vært med på denne nye satsningen som vil vare ut våren 2021 – og det er fortsatt plass til flere. Tilbakemeldingene fra både elever og lærere er svært positive hvor mer enn halvparten av de som har deltatt oppgir å ha opplevd høy mestringsfølelse og økt kunnskap om programmering.

Kodekraft

Kodekraft er et gratis heldigitalt undervisningsprogram, og er utviklet med tanke på at det kan gjennomføres på en trygg måte under de corona-restriksjoner som er lagt. Undervisningen foregår via PC eller nettbrett ved at en av Vitensenterets formidlere veileder via skjerm.

Programmet er utviklet med tanke på at det skal være engasjerende og gøy å lære, samt noe som elevene kan bruke aktivt. Grunnleggende kjennskap til koding vil være essensielt når dagens 10. klassinger i fremtiden skal finne løsninger på kjente og ukjente problemer. Ett av dem er utfordringen med å forsyne befolkningen med energi fra bærekraftige kilder som er skånsomme for naturen.

Kodekraft er heldigitalt og undervisning foregår via PC eller nettbrett. Her underviser Arne Ekra en skoleklasse fra sitt kontor på Vitensenteret i Arendal.

Det som er gøy er at elevene lager spill som ligner det jeg spilte på 80-tallet, men relatert til deres verden. De er kreative bruker fantasien og ingen spill blir like!

Arne Kristian Ekra, formidler ved Vitensenteret Sørlandet

Kalenderen til Vitensenteret har nærmest vært fullbooket og det er fortsatt noen skoler som ennå ikke har deltatt på Kodekraft. Dersom dere ønsker å følge en digital undervisningstime har vi følgende leveranser i kalenderen fremover.

FAKTA:
Fakta om Kodekraft – et samarbeid mellom vitensentre og Equinor:

Kodekraft er et undervisningsprogram for 10-trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.Undervisningens hoveddel varer i 90 minutter og legger opp til at elevene i stor grad arbeider praktisk med programmering.Programmet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett.

Om Vitensenteret Sørlandet:
Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi for barn og unge. Her kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensenteret Sørlandet har lokaler i Arendal og Kristiansand, og tilbyr ulike formidlingsprogram rettet mot barnehage, skole og sfo. Alle programmene har forankring i læreplanen og undervisning foregår enten på Vitensenteret eller ute i skolene på Agder.

Om Equinor Morgendagens Helter:   
Equinor jobber tett med flere av landets vitensentre gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, der satsing på realfag står sentralt. Morgendagens Helter handler om å løfte frem mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater