Aktive elever gir bedre læring

Stinta skole er pilotskole for å få elevene mer fysisk aktive. Det gir bedre skoleresultater og bedre form.

Fysioterapitjenesten i Arendal kommune har, i samarbeid med Stinta skole, et pågående pilotprosjekt for å implementere fysisk aktivitet i undervisningen. Utgangspunktet har vært den såkalte Stavanger-modellen, hvor de har jobbet med «Aktiv skole» i flere år. 

Stinta skole har fysisk aktivitet som en av sine tre satsingsområder, ved siden av digitalisering og lesing. Siden i vinter har vi samarbeidet med fysioterapeutene Hilde Trollnes, Caroline Utnem Tveit og Marianne Brauti om pilotprosjektet, som er nytt i Arendal.

I år har prosjektet konsentrert seg om elevene på 2. og 3. trinn, og på nyåret skal det utvides til flere trinn. 

– Målet med prosjektet er at fysisk aktivitet skal bli en normal del av undervisningen, forteller avdelingsleder på barnetrinnet, Fred Arthur Asdal.

– Mye av det skolen gjør er fysisk passiviserende. Vi bruker mye iPad, PC og digitale tavler. Vi holder også på med koding og programmering. I tillegg bruker vi film. Dette er en helt normale verktøy i en moderne skole, men vi skal klare å ha to tanker i hodet samtidig. Elevene skal forberedes på det arbeidslivet som venter dem, samtidig som vi er aktive. Derfor handler prosjektet ikke om flere kroppsøvingstimer, men om å integrere den fysiske aktiviteten inn i skolearbeidet, forteller Asdal.


 
Før jul var 2. klassingene i full gang med å hoppe lengde på det nye aktivitetsrommet. Deretter målte de lengden på hoppene og regnet ut forskjellene mellom de korteste og lengste hoppene. 

– Det rent praktiske i aktivitetene brekker opp skoledagen, men vi har også en tro på at elevene lærer mer av fysisk aktivitet. Forskning viser at elever som får drive med fysisk aktivitet i deler av timene med teorifag, blir mer oppmerksomme, husker bedre og blir mer sosiale, forteller fysioterapeut Caroline Utnem Tveit. 

– Fysisk aktivitet i skolen gir både bedre skoleresultater og bedre form. Det påvirker læringa, klassemiljøet og elevenes fysiske form, i følge et større studie som ble gjennomført ved Norges Idrettshøgskole i fjor, sier Tveit. Som en del av skolens satsing på det fysiske, har vi også innledet et samarbeid med Norges Håndballforbund og Grane. To ganger i uka har spillere fra Grane trent håndball i Stintahallen med elevene på 2., 5. og 6. trinn. Treningene er gratis og foregår på ettermiddagene. 

Mer om samarbeidet med NHF kan du lese her:
https://www.stinta.skole.arendal.no/index.php?artID=8121&navB=1

Vil du lese mer om Stinta sitt arbeid med digitalisering, kan du lese det blant annet her: 
https://www.stinta.skole.arendal.no/index.php?artID=8119&navB=1