Velkommen til Arendal, Morrow Batteries

Det er «dagen derpå». Sannheten om at Morrow Batteries har valgt Arendal som vertskapskommune for det som skal bli verdens grønneste batteriproduksjon begynner å synke inn.

Det har vel aldri passet bedre å sitere næringssjef og leder av prosjektgruppen Kåre Andersen på et utsagn han hadde for mange år siden – «det kan skje store ting i en liten by også». For ja, dette er stort.

En samlet stolthet

Responsen fra dere Arendalsfolk etter at nyheten om at Morrow Batteries har valgt Arendal og Eyde Energipark kom, har vært rørende. Vi i prosjektgruppen har søkt råd fra og involvert noen av dere gjennom prosessen, selv om den av konkurransehensyn har vært lukket. Vi opplever nå en enorm stolthet over måten befolkningen mottar nyheten på.

At Morrow Batteries har valgt å etablere seg her er enormt viktig for både Arendal kommune og Region Agder. Det som gjør oss ekstra ydmyke, er opplevelsen av en stolthet og forståelse av viktigheten av denne etableringen blant dere, kjære Arendals befolkning.

I aviser, leserinnlegg, skriv og sosiale medier florerer det av lovord om stolthet for at Morrow Batteries kommer til Arendal. Dette er noe vi kan glede oss over sammen.

Tusen spørsmål og tusen svar

Prosjektgruppen har gjennom prosessen drøftet og sparret med både akademia og ressurspersoner fra privat og offentlig sektor. Alt i vår søken på svar på hva som skal til for å få Morrow Batteries til Arendal.

Som ved flere anledninger tidligere, der Arendal har drevet frem utvikling og realisert spennende prosjekt, har samarbeid, fleksibilitet og langsiktig arbeid vært viktige element.

Godt over tredve ressurspersoner har bidratt til det som ble svaret. Hver og én kan stolt si at de har hatt innvirkning i prosessen på det som til slutt overbeviste Morrow Batteries om at Eyde Energipark er riktig plassering for å bygge verdens grønneste batteriproduksjon.

Over 30 ressurspersoner fra privat og offentlig sektor samlet hos Arendal Havn i september 2020.

Batterikysten starter med Eyde Energipark

Ledelsen i Morrow Batteries har ved flere anledninger snakket om Agders kystlinje som «The Battery Coast». Vi i Arendal kommune er stolte over at Eyde Energipark blir startskuddet av det som kan bli en spennende batterisatsning på Agder.

Verdien av arbeidsplasser er vanskelig å finne et svar med to streker på, men at vi vil merke effekten av Morrow Batteries sin etablering i Arendal er sikkert. Vi merker allerede at mange forbereder seg, f.eks. eiendomsmeglerne og byggefirmaene.

Et partnerskap på veien videre

Avgjørelsen om plassering er tatt. Nå begynner det spennende arbeidet. Både Arendal kommune og Morrow Batteries ser på neste fase som et partnerskap.

Regionen sitter på kompetanse som Morrow Batteries trenger i prosessen videre. Et samarbeid for å komme frem til spennende, grønne løsninger både for etableringen av batterifabrikken og området rundt vil ha en vinn-vinn effekt for alle. Vi kommer til involvere mange utover våren.

Arendal kommune står klar med både spennende tanker og konkrete ideer for årene fremover sammen med Morrow Batteries.

Nå fortsetter arbeidet.

Velkommen til Arendal, Morrow Batteries.

Har du har spørsmål til prosjektgruppen finner du informasjon her.