FN-byen Arendal – Sammen i verden

Målet med lokale arrangement på FN-dagen er å vise bredden av internasjonale aktiviteter i Arendal og gi økt kunnskap om FNs bærekraftsmål. På den måten øker stoltheten av å være en internasjonal by. Stinta skoles 6. trinn deltok på kunstkonkurransen om livet under vann, og beviste med dette at barn og ungdom virkelig engasjerer seg!

For 15. gang arrangerte FN-byen Arendal – Sammen i verden (tidligere Internasjonale dager) et spennende program. Dessverre ble mye av programmet, som mye annet i 2020, avlyst og redusert som følge av koronasituasjonen.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å løse de store utfordringene verden står overfor. Arendal kommune har brukt utvalgte av FNs bærekraftsmål som byggestein i kommuneplanens samfunnsdel. Dette viser at verdens store, samlede mål kan jobbes med lokalt. FN-byen Arendal – Sammen i verden har i den forbindelse tatt en viktig rolle med å engasjere, spre kunnskap og inspirere oss i Arendal til å kjempe for en bærekraftig fremtid.

Blant årets aktiviteter i forbindelse med FN-dagen, var det sendt invitasjoner fra ordfører Robert C. Nordli, i samarbeid med Sammen i verden, til 6. klassinger i Arendal kommune om å delta i en kunstkonkurranse. Konkurransen dreide seg om bærekraftsmål 14 – livet under vann. Vi gratulerer 6. trinn ved Stinta skole med flotte bidrag som har fått pryde Arendal bibliotek nå i førjulstiden. Alle innsendte bidrag kan dere se i bildekarusellen nedenfor.

Vi ser frem til et nytt år og nye muligheter for spennende arrangement i 2021. Følg med på nettsiden vår for oppdateringer.

Sammen i verden arrangeres i samarbeid med:
– Arendal kommune, kulturnettverket
– FN-byen sekretariatet
– FN-sambandet regionalt kontor
– GRID Arendal
– Røde kors
– Agder fylkeskommune, Agder for alle
– Arendal voksenopplæring
– Arendal bibliotek
– Bomuldsfabriken kunsthall