Utprøving av medisineringsrobot

Hjemmesykepleien har hatt opplæring i Evendos medisineringsrobot. Dette har de gjort for å teste om teknologi kan være til hjelp for brukere og ansatte i fremtiden.  

Roboten skal sikre riktig medisinering til rett tid. Det skal være trygt å bruke en medisineringsrobot for både pasienter og deres pårørende. Når vi kan få hjelp fra teknologien gir det muligheter for at brukere kan være lengre hjemme, mer aktive og at de kan styre dagene sine selv. 

Dette er maskinen som kan gjøre fremtiden smartere for både brukere og ansatte i hjemmesykepleien.

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd. Det skal være verdighet og selvstendighet for brukeren, samtidig som det forbedrer og utvikler måten vi jobber på.  

Det blir fortsatt flere eldre og vi trenger nye måter å løse tradisjonelle oppgaver i helsetjenesten på. Hjemmetjenesten vil kunne få en enklere hverdag, hvis ny teknologi tas i bruk på for eksempel medisinering. 

Tjenesteinovasjon og velferdsteknologi har kommet for å bli, og det blir spennende å se hva hjemmesykepleien synes om løsningen med Evondos når de skal evaluere prøveprosjektet etter et års bruk. Det er kun hjemmesykepleien Sentrum som prøver dette ut i Arendal kommune. 

Her kan du se demonstrasjon av hvordan hvordan Evondos medisineringsrobot virker. 

Kursdeltakerne er enige i at dersom brukere kan få et mer selvstendig og fleksibelt liv hjemme, samtidig som hjemmesykepleien kan hjelpe flere på en vakt, da har tjenesteinovasjonen nådd nødvendige mål.