Et grønnere Arendal

Rådgiver Ragnhild Hammer ble kledt i plast i forbindelse med årets TV-aksjon. Dette var for å vise hvordan fisken under vann har det. Foto: Mona Hauglid

Arendal er stolte av vårt grønne fokus. Dette har vært avgjørende for kommunen i mange år og vi er Norges første klimanøytrale kommune.

– Utfordringene vi står over for nå er større enn tidligere, sier Ragnhild Hammer, som er kommunens klima- og miljørådgiver.

Hun påpeker at vi allerede har plukket de lavthengende fruktene og det er nå den største jobben skal gjøres.

– Det som nå må gjøres krever dyrere investeringer, og med den økonomiske situasjon vi er i, så må det tenkes nytt, og samarbeides mye bredere.

Enklere å ta grønne valg

Kommunens ansvar er å legge til rette for at det er enkelt for innbyggere og næringsliv å ta de grønne valgene.

Både når det gjelder enkle valg som hvordan du vil komme deg til jobben, men også når man skal bygge ny bolig, kjøpe nye bil eller etablere en ny bedrift.

– Bystyret kan ikke bestemme hvordan huset ditt skal se ut, men kommunen kan gi råd om energisparende tiltak og klimavennlige byggematerialer, og stimulere til at det tas grønne valg.

Ragnhild Hammer

Det er et dilemma at kommunen ønsker mer aktivitet, flere innbyggere og mer næring, men uten at det blir mer utslipp.

– Her trenger vi at alle tenker nytt og samarbeider om gode grønne løsninger for både næringsliv og byens utvikling.

Det er mange eksempler, men etablering for mer grønn båttrafikk er et bra eksempel. Arendal havn fikk i 2017 et landstrømanlegg, som gir strøm til båtene som ligger til kai. Luftforurensninger og støy kuttes og i tillegg reduseres utslippene av klimagasser.

Nå jobbes det for å tilrettelegge for at også fritidsbåtene i Arendal kan bli elektriske. Kommunen fikk i 2020 midler av Miljødirektoratet for å lage en ladeplan for hele Agderkysten.

Fritidsbåtene slipper i snitt ut 1 tonn med klimagasser årlig, og nå er det viktig at også båtbransjen blir med på samme endringen som bilbransjen har vært igjennom og blir elektrifisert. Nå samarbeider kommunen med båtfolket om hvordan flest mulig tar et valg om å skifte ut dieselbåten med noe mer klimavennlig, sier Ragnhild Hammer.

Det er god økonomi i godt klima

Det er god økonomi i godt klima Det er ofte økonomien som hindrer oss i å ta grønnere valg. Kommunens klimamål krever god planlegging, langsiktige løsninger og villighet til å investere i en grønnere fremtid, mener klima- og miljørådgiveren.

Et eksempel er når man enkelt kan få ladet sin elbil i byen. Byens nyeste parkeringshus har 70 plasser til el- biler. Bilen trenger ikke utsikt når den står parkert, men innbyggerne trenger å oppleve en grønn og frodig by, hvor det er noe å oppleve. Dette vil bidra til et større mangfold av både folk, blomster og bier.

Byutvikling er derfor viktig når man skal utvikle en grønnere kommune.

Torvet er et annet eksempel, hvor det har blitt mer liv i et byrom med enkle grep som en lekeplass og at det ikke lengere er innkjørsel til parkeringshuset. Dette har gjort området til et sted hvor folk nå liker å oppholde seg.

Hun tror at de grønne valgene kan gjøre Arendal til en enda mer attraktiv by å bo i og at flere vil flytte hit og etablere næringsliv i.

Byen skal være attraktiv for alle fra 8-80 år, mener Ragnhild Hammer.

Visst du at…

• Bystyret har vedtatt en ambisiøs klima- og energiplan for kommunen vår?
• Det skal være fokus på klimaet i alt vi gjør. Det betyr at beslutninger og planer skal utredes med tanke på dette.
• Arendal skal være Norges mest klimavennlige kommune av sin størrelse. Vi skal prioritere klimatiltak som bidrar til å gjøre det godt å bo i Arendal – det som gjør hverdagen smidigere og fritiden morsommere.
• Som kommune vil vi være attraktive for alle som drømmer om et bedre liv – bort fra storbyens stress og mas, men nær kunnskap, spennende arbeidsplasser og moderne tjenester.

Fakta – kommunedelplan klima- og energi

Dette er en plan for hele Arendalssamfunnet, som viser hvordan byen kan nå målet om 1 tonn utslipp av klimagasser pr. innbygger i 2040. Planen bygger på kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 og arbeidet med kommuneplanens arealdel 2017-2027.
Planen inneholder mål og virkemidler som skal gjennomføres i kommunen, og mål og virkemidler som skal gjennomføres av alle i kommunen vår.
Planen ble vedtatt av Arendal bystyre 2. mai 2019.