Mange bekker små

I disse dager adopteres det bekker over hele Agder. I Arendal har to skoler på Tromøya adoptert sine egne bekker.

Roligheden skole har blitt «bekke- fadder» for Kjenndalsbekken
og Sandnes skole har adoptert Sandåbekken.
I midten av oktober fikk vi lov til å være med 2. trinn på Sandnes skole ut i Sandåbekken.

Et praktisk prosjekt

Et praktisk prosjekt om lokalt miljø, naturlige ressurser, sirkulær økonomi og næringsutvikling. Prosjekt Sjøørret Sørlandet skal la barn og unge oppleve at de er viktige bidragsytere i miljøet. Små hender og små tiltak kan skape positiv endring. I undervisningsplanen for 2. trinn heter det at «Ved å oppdage, oppleve og erfare hvordan fisken lever kan elevene bidra lokalt, ta del i miljøarbeidet og være en aktiv bidragsyter ute i naturen.»

Med skjema, forstørrelsesglass og utstyret i orden er elevene klare for en dag i bekken

– Satsningen passer med kunnskapsløftet 2020. Her er det økt fokus på fordypning. Elevene blir kjent i nærområdet og lærer både om sjøørretens kretsløp og habitater, sier Adeleide Flakke, kontaktlærer for 2. trinn på Sandnes skole.

Læring i alle aktiviteter

Emma måler temperaturen i bekken og Helene konstaterer at det er 10 grader i vannet. Det myldrer av lærevillige barn i Sandåbekken denne dagen.

Blant elevene som nettopp har ankommet bekken råder det en lett forvirring rundt hva de egentlig skal gjøre. Ola og Celina blir etter hvert enige om at de undersøker om fiskene har det bra og at de skal sjekke vegetasjonen. Ordet vegetasjon har de nettopp lært.

– Det er mye søppel og plast i vannet. Det må vi ta bort sånn at fiskene kan bo bedre og at bekken blir ren. Da kommer det mange nye fisker. Læreren vår sier at det kan ta litt tid, sier en tydelig engasjert Ola Broms Sletengen.

Fredrik og Jørgen skyter inn at de nettopp måtte måle opp ti meter i bekken. På spørsmålet om hvordan de gjorde det var svaret enkelt; «jeg er jo en hel meter». Elevene har nettopp lært at hvis de strekker armene rett ut til siden måler de ca. en meter.

Elevene viser gjerne hvordan de måler opp ti meter

Regional verdiskapning

I tillegg til å være et lærings og miljøinitiativ har initiativet også et næringsperspektiv med mål om å gi flere fisketurister til kysten vår. Dette gir overnattingsdøgn i lavsesong, noe vårt lokale nærings- og reiseliv har stort behov for. Det er derfor igangsatt et samarbeid mellom forskjellige lokale aktører på Tromøya.

I første omgang er ambisjonen å høyne kvaliteten på våre biologiske omgivelser. Bidra til forbedring av vannveier og oppvekstsvilkår for sjøørret. Vi vil gjennom målrettede tiltak og program, bidra til en vesentlig økning i antall fisk, samt gi mulighet for bedre miljø.

Erik Berglihn, prosjektleder

Maren Brinch Gundersen er innehaver av Sandaa Hytteutleie og grunneier av Sandåbekkens utløp.
– Sommeren selger seg selv her i Arendal. Det vi som reiselivsaktør trenger er aktivitet som selger varme senger fra oktober til påske. Vi opplever at dette initiativet får flere til å jobbe i samme retning og at det knytter næringsliv og undervisning sammen. Naturen er et fantastisk klasserom, sier hun.

Maren Brinch Gundersen og Erik Berglihn er fornøyde med prosjektet

Arendal Herregaard var også en av avsenderne på Sjøørret Sørlandet initiativet, som har fått prosjektmidler fra Innovasjon Norge. Hotellet eier flere grunnområder på Tromøya hvor det er sjøørret bekker.
– Vi var involvert for 10-12 år siden, da fylket ønsket å åpne gamle bekker. Vi håper dette kan skje nå, sier Oddgeir Frette fra Arendal Herregaard.
– For oss som reiselivsaktør tror vi at fiske og andre naturaktiviteter og opplevelser blir mer og mer viktig for de ferierende. Det samme gjelder unike overnattingsmåter.