Bemanningsenhet i hundre

Gunn Kjølsrud, Jeanett Lindstrøm og Laila Ommundsen er ansatt i bemanningsenheten som har vært en stor suksess.

Under arbeidet med å skape mer heltid i Arendal kommune, ble tanken om en egen vikarenhet skapt.

Nå er det 20 fulltidsansatte som jobber i bemanningsenheten og tar ledige vakter rundt på avdelinger i hele kommunen.
Behovet for bemanningsenheten viste seg å være dobbelt så stort, som man først trodde. Enheten som sørger for vikarer, har fra første dag vært en fulltreffer.
– Da vi planla den nye bemanningsenheten forventet vi at vi skulle dekke cirka 7.000 vakter om året, men vi dekker nå mer enn dobbelt så mange, sier Laila Ommundssen som er leder for enheten.

Bemanningsenheten foran deres planleggingstavle


Nesten 14.000 vakter ble i 2019 dekket av bemanningsenheten og behovet er stigende, fordi flere avdelinger kobler seg på og ønsker å benytte seg av dem.

Alle jobber fulltid

Alle som er ansatt i bemannings- enheten er faglærte, de har 100 prosent faste stillinger, og jobber på flere ulike steder. Turnusen legges av de tre vaktplanleggerne.
Jeanett Lindstrøm er bemannings- koordinator. Stillingen hennes er todelt, det vil si at hun planlegger og fordeler vakter 50 prosent av sin tid, resten av tiden jobber hun ute på avdelingene som vikar.

– Det er veldig lærerikt, man ser tingene fra forskjellige synsvinkler og får input hele tiden.

Gunn Kjølsrud

Gunn Kjølsrud har samme stilling og mener at fordelen er at man ved å jobbe på flere avdelinger får delt kompetanse videre. De som er ansatt i bemanningsenheten ser hvordan rutiner og oppgaver løses på flere forskjellige avdelinger og kan ta de gode løsningene med seg videre.

Avlaster lederne

Systemet fungerer på den måten at en leder på en avdeling sender inn behovet for vikarer. Vaktene værende her fordi de trives med å jobbe flere forskjellige steder.

En ekstra bonus har vært at en sykepleier i bemanningsenheten har kunnet følge pasientene fra en avdeling til en annen. Dette har vært positivt koordinatorene gjør en fantastisk jobb, å dekke opp en helg kan fort ta to timer, men det fungerer, fordi vi har så fleksible ansatte i Arendal kommune.

Det er en godt sammensveiset gjeng, hvor kun en har sagt opp siden januar 2019, og det var fordi vedkommende flyttet til et annet sted i Norge.

FAKTA
  • Bemanningsenheten ble etablert januar 2019.
  • Ideen kom i forbindelse med kommunens prosjekt med å skape mer heltid i Arendal kommune.
  • Alle ansatte i bemanningsenheten er ansatt i 100 prosent stilling, men har flere arbeidssteder. Det vanlige er mellom 3-4 steder.
  • Det er nå 20 ansatte i enheten.
  • Det er ansatt tre koordinatorer for å leie inn vikarer ved fravær. De jobber også vakter ute på kommunens institusjoner.