Norges første miljøpedagog

Daglig leder i Agder renovasjon IKS, Anita Aanonsen Jernquist og den nyansatte miljøpedagogen, Tor Inge Rasmussen diskutere alle mulighetene som ligger i et nytt formidlingssenter.

Det er ikke småtteri det interkommunale
renovasjonsselskapet har forpliktet seg til når de skal drive miljøpark.

Jobben består av drift av avfallsanlegget, informasjonsarbeid og formidling. Og det er via formidling rollen til den nye miljøpedagogen kommer inn. Tor Inge Rasmussen har lang erfaring som både lærer og vitenlos på Vitensenteret. På Heftingsdalen miljøpark skal han skape et formidlingssenter som får barn, unge og voksne til å få lyst til å bli mer miljøbevisste.
– Avfallshistorien er lang og spennende, og det er viktig at vi lærer historien videre til neste generasjon, sier daglig leder Anita Aanonsen Jernquist, og fortsetter:
– Skolene har lenge etterspurt muligheter for å lære om gjenbruk, avfallssortering og sirkulærøkonomi i praksis. Nå som fagfornyelsen i læreplanene er endret, er skolen enda mer tilpasset å kunne sette tverrfaglig opplæring i system.

Fra idé til realitet

Idéen om et formidlingssenter har eksistert en stund. Men det var først da Agder Renovasjon IKS og ARNAS måtte bygge nytt administrasjonsbygg at idéen ble presentert for representantskapet.
– Da vi vokste ut av de gamle lokalene og måtte ha nytt bygg, var det stor glede da representantskapet sa ja til at vi kunne utvikle et formidlingssenter i det gamle bygget, sier Aanonsen Jernquist.
– Sånn sett blir det gjenbruk der også, kommenterer den nyansatte miljøpedagogen Tor Inge Rasmussen. Det skal ikke bygges nytt bygg for å realisere formidlingsbygget, men det gamle administrasjonsbygget skal tilpasses en ny type bruk med spennende læringsarenaer. Det er mange idéer og forslag knyttet til hva formidlingsbygget skal inneholde og Rasmussen er foreløpig en slags katalysator i arbeidet for fremdriften mot målet. Drømmen er nå virkelighet, og visjoner og mål om det nye tilbudet kan settes.

Daglig leder i Agder renovasjon IKS, Anita Aanonsen Jernquist og den nyansatte miljøpedagogen, Tor Inge Rasmussen diskutere alle mulighetene som ligger i et nytt formidlingssenter.

Mye på agendaen

Det er mange viktige temaer innen renovasjon og søppelhåndtering som skal læres bort på det nye senteret i miljøparken. Sortering av avfall, sirkulærøkonomi, gjenbruk og marin forsøpling er noen eksempler.
– For at alle skal resirkulere avfallet sitt og håndtere det riktig, bør man forstå sammenhengene. Det øker sannsynligheten for en mer langsiktig og sunn avfallshåndtering, sier Tor Inge Rasmussen. Og denne lærdommen kommer ikke av seg selv.
– Jeg gleder meg stort til å formidle og vise frem små grep som kan gi bærekraftige løsninger og å få gjestene til å lære seg å bruke nye verktøy. Å tenke bærekraft skal være en ledestjerne, og med god erfaring fra formidling og opplæring er miljøpedagoen sikker på at alle som besøker det nye formidlingssenteret kommer til å lære seg minst én ny ting.
– Jeg legger stor vekt på å gjøre selv og å bruke gjenbruk i opplæringen. Det er jeg ganske sikker på vil gi de besøkende en god opplevelse og lysten på å tenke gjenbruk igjen hjemme i etterkant.

Jeg legger stor vekt på å gjøre selv og å bruke gjenbruk i opplæringen. Det er jeg ganske sikker på vil gi de besøkende en god opplevelse og lysten på å tenke gjenbruk igjen hjemme i etterkant.

Tor Inge Rasmussen, miljøpedagog

Velkommen

Skoler og andre som ønsker å lære mer om bærekraft og avfallshåndtering må bare ta kontakt. Agder renovasjon legger til rette for transportstøtte til skoleklasser som må leie buss for å komme seg ut til miljøparken.
– En halv dag er nok et minimum for en skoleklasse for best mulig utbytte av en dag utenfor klasserommet, sier Rasmussen. Det er ikke vanskelig å finne tid for å komme på klasse- eller gruppebesøk. Bare kontakt miljøpedagogen. I fremtiden, når det nye formidlingssenteret er på plass håper man på en digital bookingløsning på nett.
– Miljøpedagogstillingen er i første omgang en prosjektstilling på 3 år, men målet er å søke om midler slik at det er noe som er kommet for å bli, sier Anita Aanonsen Jernquist. Med andre ord ligger mye til rette for en spennende fremtid, for både renovasjonsselskapet
og de som vil lære mer.

Miljøpedagog Tor Inge Rasmussen finner en gammel gassgrill i glass- og metallavfallet, og minner om hvor viktig det er at alle får bedre opplæring i avfallshåndtering.

Faktaboks

• Agder renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad.
• Daglig leder er Anita Aanonsen Jernquist.
• Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte,
og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Visste du at…

Barn, ungdom og voksne etter hvert få besøke et
spennende formidlingssenter i Heftingsdalen miljøpark?
Agder renovasjon ansatte nylig Tor Inge Rasmussen som miljøpedagog. Han er trolig den første i landet med denne stillingstittelen, og det står ikke på verken drømmer eller idéer når han planlegger for det nye formidlingssenteret som skal komme. Det ligger an til en annerledes skoledag i spennende omgivelser i Arendal Øst når drømmen etter hvert blir virkelighet.

Kilde: http://www.agderrenovasjon.no