Verdien av en arbeidsplass er ikke bare én arbeidsplass

På tomten - hvor der kan bli ny batterifabrikk. Morten V. Haakstad, daglig leder Arendal Næringsforening, Rune Hvass, havnefogd, Arendal havn, Kåre Andersen, næringssjef, Arendal kommune og Robert C. Nordli, ordfører Arendal kommune Foto: Mona Hauglid

Morrow Batteries skal ansette ca 2500 personer i en kommune på Sørlandet. Nå er 4 kommuner med i finalen. 2500 personer skal begynne i nye jobber. Mange vil flytte til kommunen hvor Morrow Batteries etableres – forhåpentligvis Arendal kommune.

For den ansatte er kanskje dette en ny by. En ny region. For noen et nytt land. De yngste flytter kanskje alene. De med flere år på CV’n har kanskje med seg ektefelle og barn. De trenger et sted å bo. Huset trenger møbler. Kjøleskapet må fylles med mat. Fossilbilen byttes ut hos en lokal bilforhandler. Kanskje hagen blir familiens prosjekt.  Barna skal begynne i barnehage og på skole. Etter hvert drypper bedriftens avgjørelse om etablering på hele lokalsamfunnet. Det skapes ringvirkninger.

Ikke alle flytter langveisfra. Verdiskapning kommer også ved at vi beholder eksisterende kompetanse i regionen. Nye arbeidsplasser gjør det interessant å bli i Arendal eller i våre nabokommuner.

Ved å tilrettelegge for etableringen av Morrow Batteries, tilrettelegger Arendal kommune for opp mot 10.000 nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet vårt i årene som ligger foran oss.

Morrow Batteries har uttalt at de planlegger for ca 2500 ansatte. Ved å inkludere ringvirkninger for resten av næringslivet snakker vi om 4-gangen i antall nye arbeidsplasser Morrow Batteries vil skape (beregninger gjort av Eyde-klyngen og Northvolts batterifabrikk i Skellefteå).

Arendal kommune har et ansvar for å tilrettelegge for utvikling og vekst. Vekst i næringslivet antas å være den viktigste faktoren for dette. Ved å tilrettelegge for ny næring blir Arendal kommune attraktiv, skaper nye muligheter og tiltrekker seg flotte, dyktige innbyggere og arbeidsplasser.

Kommuneøkonomien er avhengig av arbeidsplasser med tilhørende skatteinntekter. Uten verdiene og arbeidsplassene som skapes i norske bedrifter hadde ikke staten og kommunene hatt penger til å betale for verdens beste velferdssamfunn. Bedriftenes samfunnsbidrag gir inntekter som finansierer helsevesen, de unges utdanning, en rekke kulturaktiviteter og et kollektivtilbud som frakter oss dit vi ønsker å dra.

Morten V. Haakstad, daglig leder Arendal Næringsforening, Rune Hvass, havnefogd, Arendal havn, Kåre Andersen, næringssjef, Arendal kommune og Robert C. Nordli, ordfører Arendal kommune. Foto: Mona Hauglid

Variert leveranse- og kompetansebehov

For Morrow Batteries er første trinn etablering av en pilotfabrikk. Denne skal ha fokus på teknologiutvikling og industrialisering av ny batteriteknologi. I forbindelse med pilotfabrikken vil det være behov for internasjonal kompetanse og spesialister. Det vil være nødvendig å etablere egne utdanningsløp lokalt for å utdanne personell, både på videregående nivå, fagskole og universitetsnivå. Her må mange på Agder bidra for at vi som region skal lykkes. Arendal vil ta sin den av ansvaret.

Kompetansebehovet til Morrow Batteries bidrar til et spennende jobbmarked i Arendal kommune, våre nabokommuner og Agder som region.

Batterifabrikkens prosjektgruppe i Arendal kommune mener Eyde Energipark er det beste alternativet. Derfor legger vi mye energi i arbeidet med å sikre oss denne lokaliseringen.