Arendal kommune er med videre i kampen om Morrow Batteries

Arendal kommune er med videre i kampen om etablering av batterifabrikken Morrow Batteries. Det betyr at vi er ett steg nærmere å kunne tilby 2.500 nye arbeidsplasser i kommunen vår.

Det viser også at kommunens innovative ideer og konkrete forslag for etablering av fremtidens batterifabrikk i Eyde Energipark faller i god jord hos ledelsen i Morrow Batteries.

Flere gode grunner til å velge Arendal

Fra Arendal kommune sin side finnes det mange argumenter for hvorfor Eyde Energipark er den beste tomten for etablering av Morrow Batteries.  

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli understreker at Arendal har tradisjon for et levende, inkluderende og internasjonalt miljø. Noe som naturlig nok ble nevnt i Arendal kommunes tilbud.

Eyde Energipark – perfekt beliggenhet og stolt historie

Tettstedet Eydehavn fikk navn etter Sam Eyde i 1913. Eyde valgte ut stedet, fire nautiske mil øst for Arendal sentrum, som det strategisk beste for sine industrietableringer. Elektrisk kraft fra Arendal-vassdraget og gode havneforhold ga de beste forutsetningene for det kommende industrieventyret. I dag er Arendal Havn lokalisert i Eydehavn, nettopp på grunn av den strategiske beliggenheten.

Eyde Energipark er det nye navnet på planområdet for Arendal næringspark øst, den foreslåtte plasseringen av Morrow Batteries. Det nye navnet ble vedtatt i bystyret i slutten av september, og det snakkes allerede varmt om navnet og de fremtidsrettede assosiasjonene som følger med.

I tillegg til å ligge i kort avstand unna Arendal havn, er Eyde Energipark plassert med adkomst og synlighet fra E18 i nord og med markagrensen som nærmeste nabo i syd.

I mer enn hundre år har Østre Agder, Kristiansand og Grenlandsområdet vært Norges viktigste industriregion. Arendal ligger helt sentralt i dette området, der industrien gjennom årtier har preget næringslivet. Direkte gjennom arbeidsplasser og verdiskaping, men også gjennom utvikling, rekruttering og oppbygging av kompetansemiljøer. Avstanden til spennende utdannings- og fagmiljøer er kort.

På lag med miljøet

Gjennom mange hundre år har handel, skipsfart og industri lagt grunnlaget for at Arendal kommune i dag fremstår som åpen, satsningsvillig og bærekraftig – med ytterligere vilje til å skape vekst innenfor banebrytende teknologi. Arendal havn var den første havnen i Norge som etablerte fleksibel grønn landstrøm for skip og offshoreenheter.

For å tilrettelegge for verdens mest miljøvennlige batterifabrikk må det tenkes miljø i alle ledd, noe prosjektgruppen for tilbudet til Morrow Batteries har lagt mye vekt på. Detaljene er mange, men Eyde Energipark tilrettelegger blant annet for bruk av allerede etablert infrastruktur ved å benytte eksisterende direkte tilgang til E18, samt at regulerte og utbygde høyspenttraseer kan oppgraderes uten behov for avskoging eller nyetablering av ledningstraseer.

Med historisk forankring i sjøfart og nyskapende industri tilrettelegger Arendal for bærekraftig vekst og utvikling i næringslivet.

Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune.

En levende næringsarena og et dynamisk bosted

I dag er Arendal en levende næringsarena i god vekst, med kommunen som uttalt, sterk samarbeidspartner og tilrettelegger av forutsigbare rammer. Næringsaktørene er både nyetablerte gründere med fremtidsrettede visjoner og børsnoterte selskaper som er etablerte i internasjonale markeder. I 2019 ble Arendal trukket frem som én av de tre beste vertskapskommuner i Norge av NHO og KS.

Arendal kommune er stor nok til å tiltrekke seg internasjonale ressurser og liten nok til at man raskt føler seg hjemme.

Både havet og naturområdene rundt byen er flittig i bruk. Vi ønsker å være den trivelige og nære storbyen på Sørlandet. En levende og imøtekommende by, som gjennom mange århundrer har tatt imot internasjonale besøkende og nye innbyggere.

Arendal kommune er stolt og ydmyk over at Morrow Batteries ser at kommunen vår har mye å tilby fremtidens batterifabrikk.

Dette er vår visjon –

Nå fortsetter arbeidet. Velkommen til oss, Morrow Batteries.