Sammen i verden

Internasjonale dager i 2014

Internasjonale dager skifter navn til FN-byen Arendal – Sammen i verden.

Arendal kommune har siden 2005 arrangert Internasjonale dager, nå skifter vi navn, dette for å gjøre det ennå mer tydelig at Arendal er Norges eneste FN-by og at Internasjonale dager er en markering av FN-dagen.

FN dagen er 24. oktober, derfor arrangeres «Sammen i verden» alltid rundt denne datoen. I år skal det være arrangementer fra 21.-24. oktober.

Sammen i verden er viktig for og sette fokus på globale perspektiver, øke bevisstheten og forståelsen for mangfoldet av folkeslag og kulturer som beriker vårt samfunn.

Det legges vekt på aktiviteter som retter seg mot skolene i Arendal og det tilbys et skoleopplegg om hvert års tema. I år er temaet «Livet under vann» og vi har sendt ut en konkurranse for alle 6. klasser i Arendal.

Globalt perspektiv

Ideen med Internasjonale dager oppstod fordi man mente det var viktig med læring og å gi en følelse av fellesskap. Vi ønsker og vise frem det internasjonale miljøet i byen vår og inspirere innbyggene til å engasjere seg i aktiviteter rundt dette. Målet er økt samfunnsengasjement.

Ordfører Robert Nordli på FN-dagen i 2017.

I Arendal kommune har det vært en satsning på internasjonale dager helt siden 2005. Da GRID- Arendal ble et offisielt senter for FNs miljøprogram, ble satsningen enda viktigere.

– Det er viktig at barna våre vet hva FN er, og at de skjønner og forstår. Vi er et demokratisk land, og vi ønsker å få til en sammensatt tanke om hvordan verden er, og hvordan den burde fungere, sier Nishi Asdal, spesialkonsulent i Kulturnettverket i Arendal kommune.

2014 da det var 10 års jubileum.Bystyret har vedtatt og følge opp og jobbe for 10 av FNs bærekraftsmål.
Målene som er valgt ut er:
3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
10 – Mindre ulikhet
11 – Bærekraftige byer og samfunn
13 – Stoppe klimaendringene
14 – Liv under vann
16 – Fred og rettferdighet
17 – Samarbeid for å nå målene


Sammen i verden arrangeres av:
Kulturnettverket i Arendal kommune
FN-byen sekretariat
FN-sambandet regionalt kontor
GRID Arendal
Røde Kors
Agder for alle v/Agderfylke
Bomuldsfabriken Kunsthall
Arendal voksenopplæring
Arendal Bibliotek

Elever under markeringen i 2017