Ny sykkelparkering oppfordrer til å sykle til skolen

Det var ordfører Robert C. Norli som klippet den røde snoren og erklærte den nye sykkelparkeringen for åpnet. Fredag 11. september var det offisiell åpning av den nye sykkelparkeringen på Nedenes barne- og ungdomsskole.

Arendal kommunes klima- og miljørådgiver, Ragnhild Hammer, avdelingsleder på Nedenes ungdomsskole, Jan Inge Nilsen, og trafikksikkerhetsansvarlig på Nedenes barneskole, Anja H. Sannæs, sa noen velvalgte ord om henholdsvis klima- og miljøfordelene ved å sykle, økt folkehelse med mer bevegelse i hverdagen og selvfølgelig hvor mye tryggere det er med en skolevei og skolegård full av sykler i stedet for biler.

Nå er det opp til elevene (og foreldrene) å faktisk bruke sykkelen på vei til og fra skolen. Sykkelbyen Arendal har finansiert prosjektet, mens det er Arendal Eiendom KF som har stått for arbeidet.

Dette er også en markering av Europeisk mobilitetsuke. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder. Offentlig transport, sykling og levende gater og grøntområder er et viktig satsningsområde for Arendal kommune.

Ta bilen når du må, men ta buss, sykkel eller gå når du kan, er oppfordringen. Det skal ikke mer til enn en bilfri tur, og du vil oppleve at du sparer miljøet og ikke minst bedrer helsa.