Endelig får Arendal sin egen byløype

Turen går rundt Arendal bysentrum og er cirka 10 km. lang. Turen er veldig variert og man vil oppleve koselig bybebyggelse, skog og masse flotte utsiktspunkter.


Ideen om en byløypa er ikke ny, og oppstod allerede i 2012. Men den gang var planen å bygge nye broer, og derfor ble det for dyrt og få gjennomført. Denne gangen har man valgt å benytte stier og veier som allerede eksisterer, derfor kan byløypa realiseres uten store omkostninger. Det vil koste litt å få løypa ordentlig merket med skilt, men kommunen vil bruke midler man allerede har fått til dette og søke flere midler til det.

– Det er veldig fint at vi får laget en runde rundt bykjernen, som alle enkelt kan komme til å bruke. Og det er veldig gøy at vi har kunnet bruke koronatiden til å gjøre noe positivt for hele Arendal, sier Kristin Fløystad som er fagleder på arealplan.

Byløypa kartet

124 skilt skal vise veien rundt

Byløypa starter i Pollen midt i sentrum. 10. september gikk prosjektgruppen, som består av Jann B. Nilsen, avdelingsleder park, idrett og friluft, Anne Lise Halvorsen, kulturenheten Kristin Fløystad, planavdelingen en siste befaring, hvor skiltplasseringene ble bestemt. Magne Engbråten var med, da han skal sitte opp alle skiltene.

Byløypa starter i Pollen, men du kan også starte andre steder. Kristin Fløystad, Jann B. Nilsen, og Anne Lise Halvorsen er prosjektgruppen bak den nye byløypa.


– Denne jobben gjør vi, fordi vi vil sikre oss at innbyggene vet hvor de skal gå, når de går runden. Løypa vil også bli tilgjengelig i vår kartløsning, og vi vil ha QR-koder som enkelt viser inn til den digitale løsningen. Men det er nok også noen som går uten å bruke de digitale løsninger, så derfor setter vi opp skilt, sier Kristin Fløystad.

Skiltet for byløypa, er laget av Ruth Bengtson.Allerede nå vil innbyggere kunne se klistremerker med byløypa, men skiltene blir først satt opp i slutten av oktober. Den offisielle åpningen av byløypa er søndag 1. november, hvor all skiltning samt den digitale kartløsningen skal være på plass.

Prosjektgruppen skal sikre seg at folk vet hvor de skal gå.

Kommuneplanutvalget godkjente planen

13. mai fikk kommuneplanutvalget presentert ideen om den nye byløypa og de lot seg begeistre.

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom folks helse og tilgangen på grøntområder. Byløypa skal være med til å vise innbyggerne at det er mange bynære turområder og grøntområder.

Selv om byløypa er 10 km er det fullt mulig å korte ned løypa, eller gjøre et stopp på eksempelvis Kuben eller en kafé og ta et kaffestopp.

Løypa går langs allerede eksisterende stier og veie.

Det unike med byløype- ideen

– At vi kan lage runden rundt bykjernen, og berøre de mest befolkede boområdene. ​

– At en knytter sammen eksisterende natur i bynære områder. ​

– At en får kulturelle, visuelle, historiske og kroppslige opplevelser