Kunsten på Roligheden skole

Foto: Mona Hauglid

Til arbeidet med å velge kunst til Roligheden skole ble det etablert et kunstutvalg. Her kan du lese litt mer om prosessen og tankene bak.

Kunstutvalget

Utvalget bestod av følgende:
Pål Koren Pedersen – politisk representant
Ellen Oland Gullhav – skolerepresentant
Zaneta Witkowska/Kamila Kosecka – representant for arkitekt
Linda Sætra – representant for kommunen
Håkon Rosenberg Gåre – Kunstfaglig prosjektleder

Foto: Mona Hauglid

Tema og prosess

Først ble det avholdt en offentlig utlysning der interesserte kunstere kunne melde sin interesse. Totalt fikk vi inn hele 113 interessenter fra inn- og utland! Til slutt satt vi igjen med våre fire kunstnere.

Kunstutvalget har valgt kunst som gir opplevelser i alle aldre. Vi ville at kunsten skulle gi noe mer enn bare å være noe fint å se på. Når du er syv år kan det du ser på veggene være spennende og rart, mens når du blir 15 så kan du plutselig forstå noe mer ved kunsten. Vi ville at verkene skal gi opplevelser gjennom alle de ti årene elevene har en del av livet sitt her.

Stupet er at av kunstverkene på skolen. Foto: Mona Hauglid

Roligheden er på en øy, og vi er alle en del av historien her. Derfor ble det overordnede temaet: VANN, NATUREN OG RAET. Alle verkene har en relevans til dette. Samtidig var det noe flere temaer vi hadde bestemt oss for å bruke i utvelgelsen:
• Organisk inn i det firkantede og moderne
• Lekenhet  
• Farger  
• Undring  
• Overraskelse  
• Utvikling gjennom skoleløpet

Foto: Mona Hauglid

Avduking

Grunnet situasjonen med korona måtte vi gjøre den offisielle markeringen litt annerledes enn vanlig snorklipping. Ved åpningen ønsket kunstutvalget at elevene skulle møte kunsten og kunstnerne, slik at elevene får mer innblikk i hva kunstneren har tenkt når de har skapt kunsten. Vi ønsket også at kunstnerne skulle få møte elevene og høre deres spørsmål og reaksjoner. Men hvordan skulle vi nå ut til 500 elever når ikke alle kunne samles samtidig?

Her er bilde fra sendingen. Foto: Mona Hauglid

Svaret ble en tokameraprodusert streaming ved hjelp av innholdsprodusentene i D3, direktesendt fra skolens storsal. Sendingen varte i ca. 40 minutter. Kunstnerne Izabela Zolcinska, Elly Prestegård, Sven Påhlsson og Vilde Horvei (på vegne av Anja Carr (barsel)) var alle til stede og ble intervjuet om sin kunst.

Ellen Oland Gullhav hadde samtaler med kunstnerne i studiet Foto: Mona Hauglid

Åpningen ble altså en nøye planlagt tv-produksjon der kunstnerne intervjues, og sendingen ble streamet til elevenes klasserom samt i sosiale medier, og vips ble hele Arendal (og resten av verden) invitert på åpning! Uken før var elevene i full gang med å forberede spørsmål om kunsten til kunstnerne og det det laget små filmsnutter med elevenes tanker om kunsten. På åpningen skjedde noe live og noe ble klippet inn i sendingen underveis. På denne måten ble sendingen dynamisk og gøy. De som kom som gjester (blant annet rådmann og ordfører) ble fordelt rundt i klasserommene slik at de fikk ta del i elevenes opplevelse av åpningen.

Filmopptaket fra avdukingen kan du se under:
Kunsten på Roligheden skole

Teksten er skrevet av Håkon Gåre. Foto: Mona Hauglid.