Oksygenkonsentrator skal sikre god beredskap

Fra venstre fagkoordinatorene Heidi Helene Hamre og Audun Solberg, ordfører Robert Nordli, kommuneoverlege Helene Rakeie og adm.dir. Jarle Westby i Nessco. Foto: Tore Ellingsen

I en pandemi som angriper luftveiene, sånn som COVID-19, vil ofte oksygen være en viktig behandling for dem som rammes av viruset.

I en situasjon hvor mange blir syke samtidig skal kommunene ha en beredskap som ivaretar sine pasienter. Da skal kommune også kunne gi pasientene oksygenbehandling. I en pandemi kan man også risikere at sykehuset må prioritere de sykeste, kommunen må da kunne ivareta de pasientene som ikke trenger f.eks. respiratorbehandling, men må ha oksygen.

– I mars/april var vi svært bekymret for utviklingen av COVID-19. Tilbakemeldingen fra sykehuset var også at de ikke kunne bistå kommunen med oksygen til syke pasienter. Vi måtte derfor tenke og handle raskt og sikre et forsvarlig tilbud til befolkningen, sier Helene Rakeie, kommuneoverlege i Arendal og Froland kommune.

I samarbeid med Preben Avitsland har Helene Rakeie sørget for å veilede ledelsen i kommunen i de vanskelige spørsmål som er kommet opp etter koronaviruset kom til Norge og senere Arendal.

Helene Rakeie er kommuneoverlege i Arendal og Froland kommuner. Hun har sittet i kommunens kriseledelse og jobbet for å minske spredningen av koronaviruset.

Kan hjelpe mange

– Vi gjorde en del undersøkelser og fant at oksygen var en mangelvare i Europa og i Norge. Der var heller ikke mulig å bestille inn mange, små oksygenkonsentratorer (til en person) til å betjene mange syke samtidig. Leveringstiden var flere måneder. Vi kom da over et dansk firma som lager store oksygenkonsentratorer. Vi ble satt i kontakt med Nessco, som er leverandøren i Norge, og innen kort tid hadde vi et møte med dem og bestilte maskinen. Levering tok dog tid. Den ble bestilt i april og levert i slutten av august. Rett etter at vi bestilte fikk Nessco en stor bestilling til Afrika, som også sliter med nok oksygen til å betjene mange syke, samtidig, forklarer Helene Rakeie.

Det ble tidlig besluttet at Sør Amfi har et stort nok areal, og det er der man planlegger for å kunne ha mange syke koronapasienter, hvis det skulle bli nødvendig.

– Arendal så vi tidlig at vi nå hadde et stort areal, samt godt utsyr og kunne derfor tilby dette tilbudet til resten av Østre Agder kommunen, og det var svært gledelig, sier Helene Rakeie.

Det første mobile anlegget med en oksygenkonsentrator er levert til Arendal kommune.

Hva gjør en oksygenkonsentrator?

Det ligger i grunn litt i navnet. En oksygenkonsentrator komprimerer luften ute til oksygen. Maskinen vi har kjøpt inn kan produsere inntil 330/liter i minuttet. Det vil si at vi kan behandle mange pasienter med oksygen med denne maskinen.

Maskinen har en levetid på 15 år, og skal ikke bare benyttes under en pandemi. Vi planlegger også å benytte denne på f.eks på det nye legevakts- bygget/KØH bygget, eller evt. andre helsebygg.

Prisen for maskinene pluss tilleggsutstyr kom på cirka 2.3 mill. kr. Dette tenker vi er en liten pris for å sikre god oksygenforsyning til kommunenes innbygger de neste 15 årene.  Å sikre en god beredskap er en god investering for alle innbyggere i kommunen og omegn, forklarer Helene Rakeie.

Innslag på NRK Sørlandet

I samarbeid med Preben Avitsland har Helene Rakeie sørget for å veilede ledelsen i kommunen i de vanskelige spørsmål som er kommet opp etter koronaviruset kom til Norge og senere Arendal.