Nå skal også båten være elektrisk

Havnesjef Rune Hvass, klima- og miljørådgiver Ragnhild Marie Hammer og leder for komité for samfunnsutvikling Vanja Grut (Ap) i en elektrisk båt, som tilhører Arendal havn. Går det som de vil, skal de 20 beste plassene i gjestehavna være utstyrt med ladepunkter og reservert elektriske båter innen neste sommer. Bildet er fra Kommunal Rapport, tatt av Mona Hauglid.

Arendal har mange fritidsbåter, nå vil kommunen legge til rette for at vi kan nyte sjøen med elbåter. En fritidsbåt slipper i snitt ut 1 tonn med klimagasser, derfor er det viktig å få de elektrifisert.

Arendal kommune har fått klimasatsmidler til å utvikle en ladeplan for elbåter langs Agderkysten med utgangspunkt i Arendal. Kilma- og miljørådgiver Ragnhild Hammer forteller hva det betyr.

– For å nå bærekraftsmålene må også dagens fritid- og yrkesbåter omstilles til fornybar framdrift. Da trenger vi en annen ladeinfrastruktur enn vi har i dag.

Vi skal lage en konkret og helhetlig ladeplan som muliggjør ferdsel langs Agderkysten i el- og hydrogenbåter. Vi tar utgangspunkt i Arendal, og komme med anbefalinger til infrastruktur for lading langs hele Agderkysten, forklarer Ragnhild Hammer.

Ladeplanen skal kartlegge hvor man bør etablere ladeplasser, hvor mange ladeplasser og hvem som kan være samarbeidspartnere for å få etabler ladepunktene.

– Ladeplanen skal sette reelle brukerbehov først. De to viktigste barrierene for anskaffelse av elbåt er pris og rekkevidde. Vi må forstå både det proffe og det private brukerbehovet, og planen skal testes ut på et bredt utvalg av brukere. Vi skal ha god dialog med Elbåt-foreningen og båtprodusenter, for å se på rekkevidde, tekniske muligheter og begrensninger i båtene som vi forventer vil være mulig å anskaffe de kommende årene, sier hun.

Kystverket vil også være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter til planen, med karttjenester for ladeplasser. Tilgang på kraft til ladeplassene er også en del av planen.

– Vi trenger å kjøpe hjelp til dette arbeidet og startet anbudsprosessen nå i september. Vi har skrevet i søknaden at planen skal ferdigstilles etter båtsesongen høsten 2021.

Så på Arendalsuka neste år, har vi kanskje noen smakebiter av planen klar, sier Ragnhild Hammer.

Ladeplan for elbåter i Arendal og Agderkysten

Klare for første elbåtfestival: Morten Haakstad i Arendal Næringsforening (fra v.), Ragnhild Hammer fra Arendal kommune og Ståle Almenning i Innoventi skal fylle Pollen med elektriske båter i mai. Foto: Eline Storsæter Bildet er fra Agderposten sin omtale av festivalen før den ble avlyst.

FAKTA:

Lydløs er elbåtfestivalen i Arendal. Festivalen skal bidra til å framskynde overgangen til nullutslipp på sjøen, og skape engasjement rundt bærekraftige løsninger for klimaet – og for miljøet.
Lydløs elbåtfestival blir arrangert av foreningen Lydløs, stiftet av Innoventi og Greenstat Energy, og blir arrangert i samarbeid med Elbåtforeningen, Arendal kommune, Arendal Næringsforening og Arendal by.

Første festival skulle vært arrangert i mai 2020, men måtte utskytes til mai 2021. I stedet ble det avholdt et mini-seminar 10. august – du kan se sendingen her: Lydløs elbåtfestival

På Lydløs 2021 kan du oppleve elbåter, få mer kunnskap og være med på å skape endring. Festivalen foregår i Pollen og på Kanalplassen, og har gratis inngang. Lydløs er en festival for alle som liker å være på sjøen og som lever av å være på sjøen. Vi skal skape entusiasme og nysgjerrighet slik at bærekraftige løsninger blir attraktive og relevante.

Les mer på www.lydlos.no