Mennesker, møteplasser og muligheter – på tvers av Europas grenser

Et økende antall mennesker kjenner på utenforskap og ensomhet i mange lokalsamfunn rundt om i Europa, og dette er utfordringer som ingen kan klare å løse ene og alene.

I prosjektet «Open Learning Venues» har partnere fra Polen, Tyskland, Spania, Portugal og Norge gått sammen om å utveksle erfaring, dele kunnskap og inspirere hverandre for å gjøre noe med dette.

Vi har løftet frem små og store initiativ som retter fokus på sosial inkludering i lokalsamfunnet med særlig fokus på eldre, ungdom og nyankomne flytninger og innvandrere.

I dette arbeidet har læring av både formell og uformell art vært en bærebjelke. Med en sammensatt prosjektgruppe bestående av frivillige organisasjoner, felleshager, skoler og til og med nabolagsinitiativ, har vi skapt en unik møteplass på tvers av europeiske grenser der nye initiativ og ideer kan oppstå i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig sektor og organisasjoner som ikke er statlig drevet.

Prosjeketene i Arendal vises frem i e-bok

I Arendal er det Arendal voksenopplæring som er partner i prosjektet, og i mai i fjor gjestet prosjektgruppa vår by. Vi viste frem både Skattekammeret og T7, spiste lunsj på BRA skole (der deltakere ved Arendal voksenopplæring får opplæring innenfor mat- og restaurantfag i samarbeid mellom Kirkens bymisjon, Nav flytning og skolen), hadde foredrag med Lisbeth Iversen i Med hjerte for Arendal, hatt Folk møter folk på Arendal bibliotek og fikk også vist frem vår egen skole der også deltakere fra skolen deltok med innlegg og i diskusjon.

Felleshagen i Tyskland

Det er ekstra gøy å kunne fortelle at den polske partneren ble så inspirert etter besøket, at de nå søker om nye midler slik at en bredt sammensatt gruppe fra deres by kan besøke Arendal.

Tidligere har vi besøkt partnere i både Polen, Portugal og Tyskland, og vi ble særlig inspirert av felleshagen i Tyskland som på en imponerende måte mobilisert et lokalsamfunnet med en enorm hjertekraft.

I mai skulle vi besøkt partneren vår i Spania, for å bli kjent med deres felleshage, som er et nabolagsinitiativ og også besøke en alternativ skole der dyrking har en sentral plass i undervisningen. Denne turen måtte selvsagt utsettes på grunn av Covid-19, men vi håper at 2021 byr på nye muligheter. Mens vi venter – så drømmer vi om en felleshage også i vår egen by Arendal!

Det er en unik mulighet å søke midler fra EU, slik at man kan få muligheten til å bli kjent med hvordan organisasjoner og institusjoner andre steder jobber. Det er ingen tvil om at prosjekter som dette inspirerer, skaper nye muligheter og bygger viktige broer mellom mennesker fra ulike land.

I lenken under finner du en e-bok som er produsert gjennom prosjektet, der hvert land løfter frem tre ulike prosjekter fra sine byer. Ta en titt og bli inspirert!

Open learning venus

Med hjerte for Arendal fikk laget en film – da prosjektgruppen var på besøk i Arendal. Du kan se den her

Teksten er skrevet av Hilde Mjøs