Pådriv for Krøgenes

Snart åpner en ny bydel Bryggebyen på Vindholm med flotte uteområder for tur, fysisk aktivitet, lek og sosiale samlingsplasser som vil være offentlige tilgjengelige for alle i Arendal med blant annet re-etablering av Løkholmen og store felles brygger rundt vindpiren og «Lillepollen».

Et industriområde, et handelsområde og en liten perle av en halvøy får snart selskap av et nytt stort boligområde: Vindholmen. Men hvordan man får området til å henge sammen, skal aktørene selv svare på.

– Vi har lenge sett på området og visst at noe måtte gjøres. Alle må bruke bil i området, selv beboerne som bor rett over veien, har ikke en naturlig gangvei til butikkene, sier Birger Loftesnes Bakken, samfunnsplanlegger i Arendal kommune.

En reguleringsplan fra 1984 og litt tilfeldig utvikling på Krøgenes har resultert i et område med potensial, i hvert fall om man jobber med byutvikling i Arendal kommune.

– Krøgenes er et veldig spesielt område. Vi har sett at vi må ta kontrollen tilbake, ikke minst med tanke på at det er et ønske om å skape vekst i Arendal øst fra politikernes side, sier Loftesnes Bakken.

Men da de startet arbeidet, valgte de en ny tilgang. De ønsket nemlig at det skulle være de lokale aktører, beboerne og de som bruker området som skal påvirke hvordan dette skal utvikle seg.

Folkemøte på Krøgeneslåven august 2019

Pådriv og folkemøter

– Vi har brukt en metode som heter «Pådriv». SoCentral har hjulpet oss med å få dette til. Vi har invitert til folkemøter og fått de som er i området til å snakke sammen. Vi har troen på at vi får de beste løsninger, hvis de som bor og jobber her er med til å drive utviklingen. De vet bedre enn oss, hva som er utfordringen, sier samfunnsplanleggeren.

– Pådriv er en metode til byutvikling på en ny måte. Ved å skape en nøytral arena der næringsliv, grunneiere, det offentlige og lokalbefolkningen kan møtes og samskape utviklingsprosjekter, skal metoden øke hastigheten og kvaliteten på den grønne og bærekraftige utviklingen i byer, forklarer Thomas Berman fra SoCentral.

En av ideene som er kommet frem er å få laget en «Strandpromenade» fra det nye Vindholmen til rundkjøringen. Med den nye tilførselsveien til Tromøy skal det også gjøres noe med området og den store rundkjøringen. Men det er aktørene i området som er med på å komme med ideene og løsningene. Kommunen er styrer bare prosjektet.

– Noen har ikke snakket sammen før. Nå gjør de det. Det gir en gevinster, sier Birger Loftesnes Bakken.

Pådriv

Arendal kommune har valgt FNs bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid.
Dette prosjektet er et eksempel på hvordan vi konkret jobber med dette. Kommunen bruker «Samskaping i Arendal» som plattform for å involvere og engasjere i plan- og utviklingsarbeid. Pådriv-metoden er laget for etablering og drift av åpne og likeverdige partnerskap, for å gjøre oss i bedre stand til å jobbe med bærekraftig byutvikling.

Metoden eies og forvaltes av Foreningen Pådriv. SoCentral har vært sentrale i utviklingen av modellen og er i dag en av mange partnere i Foreningen Pådriv. De har også ansvar for nettverksledelsen av Pådriv Hovinbyen/Oslo. I tillegg er de involvert som støttespiller/partner i utvikling av Pådriv Stavanger og Pådriv Trondheim.
Målet er å skape større rom for åpen innovasjon ved å bygge tillit mellom folk på tvers av dagens siloer i offentlig og privat sektor.

Ny badeplass – Løkholmen

Løkholmen I løpet av sommeren åpner et nytt grøntområde med badeplass for offentligheten. Det er en del av utbyggingen på Vindholmen og ble satt som et krav til utbyggerne.
Det var planlagt en stor konsert til åpningen, men grunnet koronasituasjonen er den utsatt til det kan la seg gjøre. Men håpet er at mange innbyggere vil ta badeplassen og grøntområdet i bruk når det åpner.