Dugnad for Arendal

Dugnad for Arendal

Når hverdagen er annerledes blomstrer samarbeid, kreativitet og lokale initiativ.


Lokale initiativ og frivillig innsats fikk endret sine rammer og møteplasser under koronautbruddet. Selv om vi bare ønsker å gjøre noe så enkelt som å hjelpe andre, er det avgjørende at det skjer i trygge og sikre former.

Gjennom samtaler med lag, organisasjoner og frivilligsentraler er tilbakemeldingene at hjelp og bistand i enda større grad skjer gjennom familie, naboer og venner. Samtalene har også handlet mye om dem som ikke har så mange de kjenner.

– Vi er blitt litt beroliget over å høre at både lærere og helsepersonell har fulgt opp de som trenger litt ekstra kontakt. Frivillige og lokale aktører kan ikke over natten gå inn i oppgaver som krever både faglig kompetanse og vandelsattester. Men vi ønsker å følge dette opp i etterkant av koronautbruddet, så vi kan lære mer om hvordan vi kan nå flere, sier Lisbeth Iversen, leder av Med hjerte for Arendal.

Digital lekseklubb på Tromøy

Vi er både sosiale og digitale

Frivilligheten og lokalt engasjement har ikke stoppet opp. Selv om mange har savnet møteplasser som er fysiske og sosiale, har mange funnet frem til nye gode møteplasser som er digitale. Det går i Skype, Teams, Zoom og GoToMeeting m. fl.

Frivilligsentralene og Med Hjerte For Arendal har hatt ukentlige nettverksmøter og samtaler på Teams, hvor vi har oppdatert hverandre på behov, og drøftet muligheter for søknader. Det er søkt både om nettbrett til eldre, og streamingutstyr til Frivilligsentralene for å kunne dele opplevelser, dans og trim, eller andre aktiviteter med eldre og yngre som kan ha behov for dette, sier Lisbeth Iversen.

Tromøy frivilligsentral har invitert enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner, næringsliv og menighet til åpne ukentlige videokonferanser. Deltagerne bidrar til at andre inspireres og man heier på mange gode initiativ, fra de små hverdagslige til mer kreative digitale løsninger, forklarer Lisbeth om hvordan det er blitt jobbet rundt i kommunen vår.

Flotte initiativer

Den gode samtalen er i seg selv svært verdifull. Det er samtidig viktig å skape litt liv i lokalmiljøet. Tromøy skolemusikkorps har kastet seg på digitale øvinger, og Tromøy Fritidsforum har sammen med Røde Kors, startet opp digital leksehjelp. Her involveres de opprinnelige leksehjelperne fra Tromøy Fritidsforum som alle har gjennomgått kurs og levert politiattest.

Håpet er at digital lekseklubb også kan være til inspirasjon for andre oppvekstområder i tiden fremover, sier Lisbeth.

Frelsesarmeen når frem til sårbare grupper

Gjennom midler fra Gjensidgestiftelsen har Frelsesarmeen og Home Start kjøpt inn en del nettbrett, sykler og uteleker til de familiene som har trengt dette mest. Gleden og takknemligheten blant barna og familiene har vært stor, og Frelsesarmeen forteller at det har vært flott å kunne bidra med å hjelpe til i en enda vanskeligere hverdag hos sårbare familier.

Kirkens bymisjon avdeling T5 har hatt åpent telt på Teaterplassen. Hit kan de som trenger det komme for matservering og sosialt samvær.

Flere online dugnader

Menigheter tilbyr digitale aktiviteter rettet mot alle generasjoner, også til beboerne på bo- og omsorgssenter flere steder. Kirkens Bymisjon har bidratt med telt, mat og drikke i Teaterparken til mennesker med rusutfordringer. Næringslivet har tatt initiativ til å etablere «Arendal står sammen”- gruppen for å hjelpe hverandre på Facebook, hvor folk har delt erfaringer, tips, innspill og inspirasjon.

Så folk i Arendal bidrar stort i Arendalsdugnaden under koronakrisen, og ser frem til å kunne øke aktivitetene på fysiske møteplasser og felles arenaer etter at krisen er over. Men digitale møteplasser er også kommet for å bli, og gjennom disse verktøyene kan vi glede flere som ikke kan delta fysisk på arrangement og aktiviteter! Sammen får vi til mere enn hver for oss, sier Lisbeth Iversen.

Bruk for hjelp?

Du finner dugnaden på arendal.friskus.com
På arendal.kommune.no finner du skjema – hvor du kan melde inn ditt behov for hjelp.
Du kan også ringe servicesenteret på hverdager mellom 9.-15.30 på 370 13000 for å få hjelp.