Digitalisert over natta

Det var stor gjensynsglede mellom lærer Guro Bulien og deltaker Zeinab Isse, da de møttes for å lære nye digitale verktøy. Foto: Mona Hauglid Foto

Idet statsministeren stengte ned landets skoler avsluttet rektor, helsesykepleier, de flerspråklige ansatte og tolken informasjonsrunden om koronautbruddet i alle skolens klasser.

– Det er utrolig viktig med informasjon

Lena Halvorsen, rektor ved Arendal voksenopplæring.

Hun oppfordret deltakerne ved skolen til å følge med på norske nyheter og nasjonale helseråd fra Norge. Vi vet at mange følger nyheter fra hjemlandet, og det kan være helt andre råd enn de som gis av norske myndigheter.

På runden fikk deltakerne informasjon om helseforebyggende tiltak, hygiene og håndvask i tillegg til annen informasjon om koronaviruset. Helt siden skolen ble stengt har viktig informasjon blitt lagt ut på flere ulike språk på skolens Facebookside.

Støttetelefon på arabisk, betjent av skolens flerkulturelle ansatte, ble raskt etablert. I tillegg følger helsesykepleier opp deltakere. Deltakere på Introduksjonsprogrammet følges også tett opp av NAV flyktning, og det fortelles om gode erfaringer med bruk av digitale plattformer i oppfølgingsarbeidet.

Lena Halvorsen, rektor på voksenopplæringen har teams møte med Hilde Mjøs, som har skrevet teksten.

På skjerm

Til vanlig holder Arendal voksenopplæring til i Kunnskapshavna, der over 400 deltakere fra ulike nasjoner får sin opplæring. Nå foregår undervisningen via skjerm, men den siste uken har det blitt åpnet opp for å møtes en til en på to meters avstand.

I dag er det stor gjensynsglede hos lærer Guro Bulien og deltaker Zainab Isse. Sammen tester de verktøy på mobilen som kan brukes i hjemmeskolen. På naborommet foregår det hjelp til innlogging på ulike digitale plattformer ved lærer Knut Ramsvik. Deltakere har også fått låne PC fra skolen til bruk i hjemmeskolen.

Fleksibilitet

Kontrasten er stor blant deltakerne på Arendal voksenopplæring. Noen kommer med høyere utdanning, mens andre har lite eller ingen skolegang. Når undervisning blir fulldigitalisert over natta kreves det løsningsorienterte hoder og samarbeid via nett.

Under koronakrisen er det opprettet et beredskapsteam bestående av ledelsen, tillitsvalgte og verneombudet som «møtes» en dag i uken.

– Det er i felleskap i vi finner de beste løsningene, sier Halvorsen.

Når skolen digitaliseres over natta, er det viktig å få alle med. Lærer Knut Ramsvik gir opplæring i ulike verktøy til Wieslaw Kozlowski.

Ikke «miste» norsken

Ingrid Fløistad jobber med deltakere som ikke har hatt muligheten til å gå mye på skolen. Sammen med kollegaene har hun vært opptatt av å finne den beste løsningen for deltakerne. De oppdaget at deltakerne bruker WhatsApp i kommunikasjonen med venner og familie verden rundt. Nå skulle det vise seg at appen ble et viktig verktøy også i undervisning.

– Det er utrolig viktig å ikke «miste» norsken mens man sitter hver for seg, sier Fløistad. Hun fremhever også de flerspråklige ansatte som bidrar som et viktig kommunikasjonsledd mellom deltaker og lærer.

Bratt læringskurve

– I grunnskolen har det vært bratt læringskurve de siste ukene for både deltakere og ansatte, forteller Margit Gelius. For deltakere med begrensede dataferdigheter har dette vært en særlig krevende tid. Gelius har ansvar for deltakere som går siste året på grunnskolen. De skal ha standpunktkarakter til sommeren. I familier med barn har veiledningen foregått på kveldstid etter at barna har lagt seg. Videre forteller Gelius at det har vært stort fokus på å få kontakt med deltakerne for å høre hvordan de har det.

Nojin Nabo savner lærerne og venner. Shilan Hussein sier det er utfordrende med både hjemmeskole og barn som er hjemme samtidig. Mazikn Sido håper at skolen snart kan åpne.

Har klart endringer før

– Vi må anerkjenne at det er tøft for mange å drive med både hjemmeundervisning, hjemmeskole og omsorgsoppgaver på samme tid, sier Halvorsen. Samtidig er hun opptatt av at Arendal voksenopplæring har håndtert store endringer før, som da deltakerantallet doblet seg i forbindelse med flyktningsituasjonen få år tilbake. Rektor understreker at hun er stolt over alt de ansatte og deltakerne får til sammen i en krevende tid.