Ny arbeidshverdag for mange

Sykepleier Elisabeth Myrslo- Køning , helsefag arbeider Kristin Jørgensen. De to omplasserte er Liv Moberg og Anne Kristine Aslaksen fra Jovannslia barnehage. Leder Siv Tamlag og ordfører Robert Nordli i bakgrunnen.

Selv om noen av kommunens tjenester stenges eller har redusert tilbudet under koronakrisen, er det andre som opplever behov for økt bemanning. Ved å bruke ansatte som har mistet oppgaver til å løse andre oppgaver, unngår kommunen å skulle permittere ansatte.

Det har vært annerledes tider for mange. Noen ansatte i Arendal kommune er blitt flyttet fra barnehagene til sykehjemmene mens de var stengt, og tilbake da de åpnet igjen.

Det har vært viktig for kommunen å sikre at alle de ansatte har arbeidsoppgaver. Derfor har bemanningsenheten i helse og levekår blitt styrket med ansatte fra stabene.

Sammen kan vi

– Det har vært jobbet med omdisponering av ansatte på flere måter, helt fra koronakrisen traff oss. Det ble tidlig prioritert å bruke ansatte i stab og støttetjenester i helse og levekår til å etablere og drive den midlertidige luftveisklinikken på Nedenes (som nå er flyttet til legevakten), for å sikre trygg prøvetaking av mistenkte smittede. Det er også etablert en ny sykehjemsavdeling for bekreftede eller mistenkt smittede på Myratunet, sier Ragnhild Vignes, assisterende kommunalsjef helse og levekår.

Ansatte fra midlertidig stengte tjenester som barnehage, skole og servicetilbud er omplassert til andre avdelinger og bidrar til at spesialkompetanse kan omdisponeres, samtidig som daglig drift sikres på for eksempel sykehjem.

Bidrag i dugnaden

Vitensenteret Sørlandet, en virksomhet under Arendal kommune, har også ansatte som har blitt omdisponert til tjeneste innen helse og omsorg. Helene Kjær Risinggård og Anne Cathrine Sørlie har siden 2. april vært utplassert ved Røed Omsorgssenter.

– Det å gå fra å undervise barn og unge mellom 5 og 18 år til å ha omsorg for mennesker i alderen 80+ var overveldende, men vi ble godt tatt imot av både beboere og kolleger. Vi opplevde de første dagene som ganske utfordrende med mange inntrykk å bearbeide, men etter hvert som beboerne er blitt kjent med og setter pris på oss, føles dagene mer givende og meningsfulle. Vi har fått stor respekt for alle som jobber innen eldreomsorg. Det er en krevende og viktig jobb, og selv om vi gleder oss til å komme tilbake til Vitensenteret er vi stolte over at vi kan bidra litt i den store dugnaden, forteller Anne Cathrine.

Anne Cathrine Sørlie og Helene Kjær Risinggård er utplassert på Røed Omsorgssenter.

Ytterligere tre ansatte ble i slutten av april omdisponert til Nyskogen bo- og omsorgssenter, i alt er 4 av 13 ansatte på Vitensenteret omdisponert.

Takker for innsatsen

Det er ikke bare omdisponering til arbeidsoppgaver i helse- og levekårsenhetene som er aktuelt, ansatte i kommunens barnehager har for eksempel fått ansvar for vask i barnehagene, slik at kommunens renholdere kan jobbe mest i sykehjem, bo- og omsorgssentre og øvrige steder hvor faren for smitte er større.

Rådmann Harald Danielsen ønsker å rette en hjertelig takk for innsatsen i denne krevende perioden vi er inne i.
– Vi må alle gjøre ting vi ikke kan eller ikke har gjort før. Mitt inntrykk er at alle tar utfordringene med det på alvor og den seriøsitet som situasjonen krever. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og innbyggere for øvrig om den jobben dere og deres ansatte gjør, sier Harald Danielsen.
Per nå er cirka 50 ansatte omorganisert.