Et trygt møte gjennom skjermen

Illustrasjonsfoto - tatt før koronakrisen

Mens ungdom er vant med FaceTime» og digitalkontakt kan det være mer utfordrende for de eldre som nå er blitt mer isolert på grunn av koronaviruset. Mendet finnes gode digitale løsninger, som både er trygge og enkle å bruke.

Noen har kalt koronakrisen en digitalisering over natten. Mens det for noen handler om å ta et møte på Teams, fremfor å fly til et møte i Oslo, så er en stor andel av befolkningen ikke digitale. Seniornett anslår at mellom
4-500.000 personer strever med det digitale. De har aldri hatt en samtale over nettet, og nå risikerer de å bli enda mer isolert.

Digitalisering

– Vi jobber med digitalisering i helsesektoren, og vi ser at det er nødvendig med enkle gode redskaper som alle kan bruke. «Join.nhn» er et sånn verktøy, sier Merethe Knatterud, Seniorrådgiver IKT fagsystem og e-helse. Og legger til:
– I utgangspunktet er dette noe alle ansatte i Arendal kommune kan benytte seg av og tilby ut mot pasienter og pårørende.

Løsningen er laget av Norsk Helsenett, og det er trygt å bruke det. Hvis man skal snakke om sensitive opplysninger kan det gjøres med PIN-koder, dette for å gjøre det enda mer sikrere og trygt å bruke.

Virtuelle møterom

Kommunen har 36 virtuelle møterom, som både kan brukes til en snakk med familien eller en samtale de forskjellige tjenester imellom, de som vanligvis ville møtes i et møterom. Den virtuelle møteplass tilbys nå til beboere på sykehjem som savner deres nærmeste. Det kan også brukes av familietjenesten eller andre kommunale tjenester. Man får en møteinnkalling, men trenger ikke forlate dagligstuen. Man trenger verken å installere en app eller et program, men logger inn via en lenke som man får tilsendt.
– Dette senker forhåpentligvis terskelen, så alle kan ta det i bruk, sier Tore Sivertsen, seniorrådgiver E-helse.
– Jeg tror ikke man skal undervurdere hvor vanskelig det er for noen mennesker å ta digitale løsninger i bruk. Siden dette er såpass enkelt, håper vi dette føles som en hjelp til å holde kontakt med andre.
På «Messenger», «Teams» og «Facebook» må man opprette profiler, men det er ikke nødvendig når man bruker dette.

Dette er en trygg løsning som foregår i Norsk helsenett, og man minimerer risiko for «hacking». «Join» fra Norsk Helsenett har vært i bruk noen år i kommunen, men nå er det utvidet, og pårørende som gjerne vil ha kontakt med en beboer kan henvende seg til avdelingslederen på institusjonen.

De ansatte er behjelpelige med å sette opp en videosamtale for beboere som ikke får det til på egenhånd, slik at de kan prate med sine pårørende via eget nettbrett eller smarttelefon.

Det gode som kommer ut av koronakrisen er at vi blir mer vant til å bruke disse digitale løsningene. Det er jo faktisk ressursbesparende å bruke det. Det vil kanskje også gjøre det enklere å holde en god kontakt, når for eksempel pårørende bor langt borte.

Tore Sivertsen

Det er ingen som vet hvor lenge besøksrestriksjonene på institusjonene vil vare, så nå tilbys det virtuelle møterom på alle institusjoner. Myratunet var de første til å ta løsningen i bruk i Arendal kommune.

Mange fastleger tilbyr nå pasientkonsultasjoner digitalt. Fastlege ved Hisøy legesenter, Martin Runde, treffer her en pasient via skjerm på sikkert nett.

Visste du at …

www.seniornett.no tilbyr kurs rundt i landet hvis du vil bli mer digital?
Og du kan ringe på tlf. 22 42 96 26 og få hjelp via telefonen.
Åpningstider er 09.00-15.30 mandag til fredag