Alltid plan B og C klar

Helene Rakeie er kommuneoverlege i Arendal og Froland kommune. Foto: Mona Hauglid

Helene Rakeie er kommuneoverlege i Arendal og Froland kommuner. Hun har sittet i kommunens kriseledelse og jobbet
for å minske spredningen av koronaviruset. 

I samarbeid med Preben Avitsland har Helene Rakeie sørget for å veilede ledelsen i kommunen i de vanskelige spørsmål som er kommet opp etter koronaviruset kom til Norge og senere Arendal.

– Vi har jobbet for å sikre at dette ikke skulle komme ut av kontroll. Og jeg mener vi er lykkes med det, sier Helene Rakeie.

Hun kommer rett fra Sør-Amfi. De har vært og sett på byggingene fordi det er der man planlegger for å kunne ha mange syke koronapasienter, hvis det skulle bli nødvendig.

– Man må klare å ha to tanker samtidig. Vi har håpt at ville bli en rolig utvikling, og man fikk heldigvis bremset spredningen betydelig ved å lukke så mye ned, så tidlig i forløpet.

Følg nasjonale råd

Hun minner om at vi alltid må følger de nasjonale rettingslinjer. Det er rolig nå, men situasjonen er ny for oss alle og ingen vet helt hva som kommer til å skje. Derfor har Helene også en plan B og C.

– Når man arbeider med beredskap, må man tenke bredt og langt frem. Man må forberede seg på mange scenarioer. Man må tenke på risikoen og gjøre en sårbarhetsanalyse, før man handler.

Hun fremhever jobben som er gjort i kommunen, der mange forskjellige faggrupper er involvert og har samarbeidet om å finne løsninger. Det er en styrke, mener Helene, fordi man får belyst utfordringene fra flere synsvinkler.

– Jeg er rett og slett imponert over de ansatte som har vært utrolig innovative og produktive. Det har vært et lærerikt samarbeid som har vist at vi sammen dra lasset, det har vært et enormt engasjement og det har vært veldig positivt, sier Helene Rakeie.

Helene Rakeie har en demo-drakt på for å vise hvordan de ansatte beskytter seg mot korona. Foto: Mona Hauglid Foto

Helt ny situasjon

Hun kan ikke komme på en likende situasjon, som hun har opplevd.

Under svineinfluensaen jobbet hun på intensivavdelingen på sykehuset. Dette ga henne erfaring hun kunne ta med seg ut i kommunen når det gjelder å tenke beredskap.

– Samtidig er det å forberede seg i kommunen noe ganske annet enn hvordan vi forberedte oss på sykehuset. Begge situasjonene har vært svært lærerike.

En ting mener hun vi kan ta med oss fra koronakrisen, og det er at det kommer bedre resultater, når flere fagmiljøer blir bedt om å løse en utfordring. En hjelpe- pleier ser andre ting enn en lege.

– Fokus nå er å finne gode løsninger for de mennesker som er isolert over lengere tid. Vi ser at det kan være veldig belastende for noen beboere på sykehjemmene og kanskje især for de unge utviklingshemmede som bor på institusjon.

Allikevel vil hun gjerne rose de ansatte som er iderike og finner på gode aktiviteter og digitale løsninger for å avhjelpe på savnet til familien.

– Folk får jo selv velge, hvor sosiale de er, men det er en vanskelig tid, hvor vi alle må gi avkall på noe. Dessverre kan vi aldri helgardere oss, da man kan være syk uten symptomer.

Stopper smitten

Kommunen har innført logg skjema for de ansatte, hvor det registreres nærkontakter. Det er et godt redskap, når man finner ut av at noen er smittet, kan man fort kontakte de som vedkommende har vært i kontakt med og få de isolert, det er med til å stoppe smitten fort.

Sommeren betyr vanligvis mange turister på Sørlandet, men også det har kriseledelsen forberedt seg på.

– Vi er godt forberedt om vi skulle få mange syke, og vi skal sikre at alle får den helsetjeneste de trenger.