Når kommunen setter kriseledelse

Noen ganger kan man lese i media eller på kommunens nettsider at kommunen har satt kriseledelse. Men hva betyr det egentlig? 
Når setter kommunen kriseledelse og hvordan jobber kriseledelsen? 

Allerede 2. mars ble det satt kriseledelse i Arendal kommune for å håndtere koronautbruddet. Kriseledelsen er en del av kommunens beredskap for å håndtere ulykker, forurensing, pandemi eller andre uforutsette hendelser som kan gi alvorlige konsekvenser. Kriseledelsen skal sikre at kommunen løser akutte problemer og jobber koordinert for å håndtere situasjonen. Det er også viktig å sikre at innbyggerne får oppdatert og riktig informasjon i en krisesituasjon.

Kriseledelsen

Rådmannen er leder av kriseledelsen. I tillegg deltar ordføreren, kommunalsjefene, informasjonsleder og enhetsleder for kommunalteknikk. Andre ressurspersoner deltar i kriseledelsen ved behov.

Det er heldigvis lenge mellom hver gang kommunen setter kriseledelse. Før koronautbruddet har kommunen satt kriseledelse i forbindelse med det kraftige snøværet i 2007, at Godafoss gikk på grunn i 2011, utbruddet av fugleinfluensa i 2016, brann i Østregate i 2017 og flom rundt Molandsvannet i 2017. Mellom hver gang kriseledelsen settes skal det øves og hvert 4. år gjennomfører fylkesmannen en omfattende beredskapsøvelse, der kriseledelsen testes i ulike situasjoner.

I de fleste situasjoner samarbeider kriseledelsen tett med andre. Politiet, sykehuset, frivillige lag og organisasjoner og kommunens kriseteam er noen viktige samarbeidspartnere.

Informasjonsberedskap

En viktig oppgave for kriseledelsen er å gi riktig informasjon til riktig tid. Innbyggere og de som er berørt av en spesiell situasjon skal vite hvordan de skal forholde seg. Det er også viktig å unngå utrygghet og ryktespredning som følge av for lite eller gal informasjon. Når kriseledelsen er satt er det ordføreren som skal uttale seg til media. Årsaken er at all informasjon kommunen gir ut skal være kvalitetssikret. Media er en viktig informasjonskanal i forbindelse med en krisesituasjon, men kan også være en kilde til feilinformasjon hvis kommunen sender ut utydelige budskap.

Arendal kommunes kriseledelse består av kommunens administrative ledelse, ordfører og 
ansatte i informasjonsberedskap. Ordfører Robert Nordli lytter til dagens status. 

Kriseledelse i forbindelse med korona

I forbindelse med koronautbruddet har kommunen først og fremst jobbet for å ruste helsetjenestene våre for et mulig stort smitteutbrudd. Samtidig har skoler måttet legge om undervisningen til elektroniske kanaler. I noen tjenester har det vært nødvendig å flytte ansatte fra områder med lite å gjøre til tjenester med mye press.

Fordelen med kriseledelsen er at nødvendige avgjørelser kan tas raskt og at kommunen hele tiden jobber for å være i forkant av hva som kan skje i en krisesituasjon.