Skal forebygge arbeidskriminalitet på Agder

Hilde Waage, regionleder EBA Agder (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Agder).

Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.

Fair Play Agder skal bli en ny forening som skal hjelpe med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Alle virksomheter innen offentlig og privatsektor kan bli med og oppfordres til det. Målet er å jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer.

Den 28. februar var det informasjonsmøte på Eureka. Jan Kåre Eriksen, fra A-krimsenteret (med skjerf) Cathrine Fossnes, politiets næringslivskontakt og Kenneth Tønnesen, fra A-krimsenteret


Arendal kommune har tatt en aktiv rolle for å bli med på å få denne foreningen etablert i Agder. Den 28. februar inviterte vi til informasjonsmøte på Eureka. Her kunne man høre om bakgrunnen for dette arbeidet og hvordan det skal jobbes fremover.

Det er bra at dette er et samarbeid mellom det offentlige og private, mener Charlotte Raudsandmoen, seniorrådgiver i Arendal kommune, som har vært med i oppstarten av Fair Play Agder.

– For å kunne bekjempe arbeidslivskriminalitet må både det offentlige og det private stå sammen. Vi håper at dette samarbeidet kan komme tettere på arbeidsgiver/arbeidstakersiden enn det de offentlige aktørene har lykkes med så langt. Ved veiledning og bevisstgjøring håper vi at FPA kan bidra til å tette gapet mot useriøse aktører som dessverre ofte ligger et hestehode foran.

Prosjektet består foreløpig av en styringsgruppe bestående av LO/Fellesforbundet, EBA-Agder, Nelfo, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Næringsforeningen i Arendal, Arendal kommune og Kristiansand kommune.

Målet er å etablere Fair Play Agder som en forening med en prosjektlederstilling.

Etter planen skulle vi innkalle til konstituerende årsmøte 22. april. På grunn av koronasituasjonen har styringsgruppen bestemt å utsette konstituerende årsmøte. Styringsgruppen vil komme tilbake med ny dato for årsmøte. Dato for dette fastsettes og sendes ut så snart situasjonen tillater det.

Fra informasjonsmøtet 28. februar på Eureka i Arendal.


Besøk Fair Play Agder: https://fairplayagder.no/


Fair Play Agder sitt formål

Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.

Fair Play Agder skal jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer.

Gjennom oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring skal Fair Play Agder bidra til å forebygge fremveksten av arbeidslivskriminalitet.


Fair Play Agder skal jobbe sammen med private og offentlige aktører for å skape engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet.