Næringspris skal skape mer vekst

Juryleder Vanja Grut (Ap), Thore Kristian Karlsen, (Hovelista/mangler), Gøril Hannås (UiA/mangler), Morten Haakstad (Arendal næringsforening). Sekretariat består av Kåre Andersen, næringssjef Arendal kommune og Kristine Fuller-Gee, rådgiver næringsavdelingen.

Bystyret ønsker å hedre en bedrift, enkeltperson eller organisasjon som bidrar til positiv næringsutvikling i Arendal. Derfor ser vi nå etter gode kandidater.

Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og belønne innsats innenfor næringsutvikling som er i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Vinneren vil være en kandidat som anerkjennes og hedres for sin innsats, men vedkommende vil også være et forbilde som Arendal kommune vil trekke fram til inspirasjon for andre. 

Arendal kommune har en målsetting om å øke antallet av nye arbeidsplasser. Derfor utlyser vi blant annet en ny næringspris, som forhåpentlig kan være til inspirasjon for andre.

– Vi utdeler næringsprisen for at flere bedrifter kan vise hva de gjør. Vi ønsker å profilere bedrifter som gjør noe ekstra for å skape vekst, sier juryleder Vanja Grut (Ap).

Hun håper også at det kan føre til at flere ser at det er spennende jobbmuligheter i Arendal.

– Arendal næringsforening ser jo at det er mange bedrifter og enkeltpersoner som bidrar til en positiv utvikling og som har ambisjoner for Arendal. Og det er slike personer vi ønsker å hedre med denne prisen, sier Morten Haakstad.

Han mener fokus på den positive utviklingen kan forsterke veksten byen nå opplever.

– Vi ønsker å synliggjøre det mangfold som finnes i byen vår. Mange av disse virksomhetene er ikke nødvendigvis i media, men en næringspris med åpen nominasjon kan være en måte å få løftet disse frem på, sier Kåre Andersen.

Man kan nominere alle typer bedrifter. Er det noen som har gjort en spesiell innsats og skapt vekst, så håper vi at de blir nominert, understreker Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune. Men det holder ikke bare å ha en god idé. Skal man vinne må man ha resultater å vise til, understreker næringssjefen.

Det er bystyret som har bestemt at prisen skal deles ut.

Morten Haakstad, Vanja Grut og Thore Kristian Karlsen.

Juryen består av:

Juryleder Vanja Grut (Ap), Thore Kristian Karlsen, (Hovelista), Gøril Hannås (UiA), Morten Haakstad (Arendal næringsforening). Sekretariat består av Kåre Andersen, næringssjef Arendal kommune og Kristine Fuller-Gee, rådgiver næringsavdelingen. 

De som nomineres må være lokalisert i Arendal. Prisen kan ikke gis kommunale virksomheter, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode prosjekter i egen organisasjon.    

Prisen er på 50 000 kroner og deles ut under bystyremøtet 18. juni. 

Du kan nominere en kandidat på nettsiden vår – fristen er 27. mars.