Tromøy fritidsforum – et unikt tilbud for barn og unge

Gjennom sunn mat, leksehjelp og aktivitetstilbud skal mobbing, ensomhet og sosiale forskjeller bekjempes. Ved å tilby et helhetlig fritidstilbud med fokus på mestring, samhold og tilhørighet, skaper de trygge rammer for barn og unge.

Tromøy Fritidsforum er et samskapingsprosjekt – mellom fritidsklubben, frivilligsentralen, skolene, FAU, lokale foreninger, elevene selv, menighet, skolekorps … Ja, alle de som har et engasjement for barn og unge på Tromøya. Det viser at ved å samle lokalt engasjement så kan vi få til en «heldagsskole» uten politisk involvering. Vi viser at vi på tvers av generasjoner, sosial bakgrunn og bosted ønsker å skape det beste oppvekstmiljøet. Og gjøre det ennå mer attraktivt og arbeid og bo i Arendal.

Vår visjon er å utjevne forskjeller og gi alle barn like forutsetninger for å lykkes. Barna skal bli sett for den de er, de skal ha trygge voksne rundt seg.

Varm mat etter skoletid.

Det krever en landsby å oppdra et barn

Her blir barna ivaretatt, de blir sett og hørt. Det er frivillig voksne som ønsker å gi av sin tid for å hjelpe. Alle de som bidrar som frivillige har vært gjennom kurs, og avlevert politiattest. Kurset heter «oppvekst, aktiviteter og trygge voksne» og er utviklet i samarbeid med Tromøy og Arendal Røde Kors. Det er for de som ønsker å være frivillige i prosjekt Fritidsforum.
Uten de frivillige så hadde vi ikke fått dette til. Vi har siden oktober kunne tilby matklubb, lekseklubb og aktivitetsklubb for elever på mellomtrinnet mandager på Sandens og tirsdager på Roligheden. Nå går vi i gang med neste milepæl, der vi utvider prosjektet til også å gjelde ungdomsskoleelevene.
Da dette er et prosjekt under paraplyen til Tromøy Frivilligsentral så har vi følgeforskning ved forskningssjef Eugene Guribye. Han følger samskapingsprosjekter og måten vi jobber på Tromøya. Dette gjøres for å sikre kvalitet i prosjektet og at lærdommen kan gavne andre.


Skal vi være en attraktiv kommune for tilflyttere, så må vi sørge for at barna har det bra, og at tidsklemma ikke lengre er et begrep småbarnsforeldre kjenner på daglig.

Næringslivet i samarbeid med Fritidsforum- positivt for begge parter

For oss er det viktig å få det lokale næringslivet med, slik at vi kan gjøre prosjektet økonomisk bærekraftig etter 3 års perioden med midlene fra Bufdir er over. Vi ønsker i løpet av prosjektperioden å vise til at denne satsingen gjør en endring for barn og unge, slik at Tromøy Fritidsforum kan innlemmes i varig drift både her og forhåpentligvis andre steder i regionen, og landet. Dersom alle som har mulighet gir litt, vil det ha stor betydning for veldig mange barn og unge.

Det handler ikke bare om sunn mat og leksehjelp, men å kunne bidra for at alle barn skal ha like forutsetninger for å mestre. Mye bra gjøres allerede i de ulike lag og foreningene og mye bra har også skjedd i Fritidsforum. Men vi ønsker selvsagt å favne mer, få med de barna som virkelig trenger dette – de mest sårbare her i samfunnet. Vårt tilbud er lagt rett etter skoletid, nettopp for at vi ikke skal være et konkurrerende tilbud til de allerede etablerte fritidsaktivitetene.

Forskjellige aktiviteter skal få barna til å trives

Mye har skjedd på kort tid

Det har vært viktig i en oppstartsperiode å skape blest rundt prosjektet og det har vært nødvendig å jobbe markedsrettet i forhold til å skape engasjement og lyst til å bidra inn. En av mine arbeidsoppgaver har vært å bygge opp merkevaren som Tromøy Fritidsforum er, slik at det lett kan adopteres til andre bydeler. Tromøy Fritidsforum er et pilotprosjekt, og at andre skoler og andre kommuner ser mot oss og omtaler prosjektet som en stor inspirasjonskilde, betyr at vi blir lagt merke til utover Tromøyas grenser.

Vi ser at vi lykkes med å skape engasjement når vi har fått ordføreren til å stille opp som frivillig. Vi har også fått til et fantastisk samarbeid med ØIF. I høst inviterte de alle barna i prosjektet med på håndballfest i Sør Amfi og ikke mindre enn 140 barn koste seg med pizza og håndballfest. I pausen fikk barna opptre med «Blime dansen» og fikk publikum til å danse med. Vi satte opp egne busser fra Tromøya som fraktet barn både fra Roligheden og Sandnes trygt frem og tilbake. Arendal Sparekasse stilte også opp og betalte bussutgiftene – nettopp for at alle barna som hadde lyst kunne bli med.

ØIF har også stilt opp med håndballtreninger i aktivitetsklubb til stor begeistring for barna. Håndballtreningene har vært i regi av elitespillerne selv og foregått på hver av skolene. Fokus har da vært på lek, glede og mestring.

ØIF stilte opp

MGP-fest

Nå i februar arrangerte vi også en stor MGP fest for Raylee i flerbrukshallen på Roligheden skole. Raylee selv tok turen på besøk til oss noen dager i forveien for å lære bort dansetrinnene til WILD. Ikke mindre enn 300 barn var samlet denne dagen i flerbrukshallen. Hele det lokale pressekorpset hadde tatt turen over Tromøybroa og barna fra Sandnes ble hentet i buss som fritidsforumet hadde satt opp for anledningen.
Selve MGP festen ble stor suksess og et fantastisk møtepunkt på tvers av generasjoner. Arendal kommune sponset oss med midler, slik at gratisprinsippet kunne gjelde for både voksne og barn denne kvelden. I tillegg stilte både Baker Jørgensen, Atac reklame AS, IKEA, Coop Kongshavn, Meny Krøgenes og Tromøy pizza velvillig opp.
Vi hadde pyntet flerbrukshallen med glitter og stas, hadde egen selfievegg, spiste pizza, kake, godterier og frukt mens selve MGP finalen ble vist på storskjerm. Frivillige var med i festkomiteen og det ble skapt gode minner denne kvelden. Ikke minst viser det hva man faktisk kan få til, når et helt lokalsamfunn samarbeider på denne måten.

Litt avslappet lekeselesning er det også rom for.


Ønsker du å være frivillig i Tromøy Fritidsforum?

Tromøy Fritidsforum ønsker å gi alle barna like forutsetninger for å mestre hverdagen og tilbyr derfor aktiviteter rett etter skoletid som er gratis og inkluderende for alle. Aktivitetene ledes av frivillige engasjerte fra lokalmiljøet, enten det er pensjonister, mennesker utenfor det ordinære arbeidslivet, foreldre, besteforeldre eller andre som har en interesse og et engasjement for barn og unge. Aktiviteter er leksehjelp, lage / tilberede mat, spille brettspill, kortspill o.l, organisere ballaktivitet, dans, drama, kunst eller håndverk. Det finnes mange barn og unge som ikke får hjelp til leksene hjemme eller som ikke har mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes økonomiske situasjon, eller på grunn av tidsklemma. Vi er avhengig av engasjerte frivillige for at prosjektet skal kunne utvikle seg, og holde den gode kvaliteten vi har i dag.
Sammen skal vi utjevne forskjeller, bekjempe ensomhet og endre vaner. Ikke minst skal det legges til rette for å skape seg et nettverk for å danne nye vennskap.
Alle som har lyst til å bidra er velkommen hos oss. For å jobbe som frivillig må man gjennom et obligatorisk kurs i regi av Tromøy Røde Kors og avlevere politiattest. Kurset er gratis.

I samarbeid med Røde Kors tilbys alle frivillige kurs

Ta kontakt med prosjektleder Vibeke Dehli for å melde dere på kurs.
Kontaktinformasjon: 993 59 296 / vibeke.dehli@Fritidsforum.no

Teksten er skrevet av prosjektleder Vibeke Dehli

FAKTA – Forskning på prosjektet

Siden Tromøy frivilligsentral har endret fokus for sitt arbeid, har frivilligsentralen blitt invitert inn som pilot i et større internasjonalt forskningsprosjekt, MEDSAM (Modeller for medborgersamskaping), finansiert av Forskningsrådet, og også ledet av NORCE i et samarbeid mellom sju nordiske kommuner, fem forskningsmiljøer og Norges Frivilligsentraler. Tromøy frivilligsentral har også gjennom sitt samskapingsprosjekt knyttet til seg følgeforskning.
Følgeforskningen skal resultere i en forskningsrapport for det arbeidet, erfaringer og resultater som vil komme frem i dette prosjektet.
Dette gjør at resultatene vil bli dokumentert og vil kunne gjøre nytte i andre prosjekter.

Masker til den store MGP-fest.