Mer attraktivt å etablere bedrift i Arendal

Morten Haakstad er leder for Arendal Næringsforening og ser at det er en tendens til at Arendal har blitt mer attraktiv for bedrifter som ønsker å etablere seg

Regnestykket er enkelt – jo flere arbeidsplasser som blir etablert i en kommune, jo bedre økonomi får den. Nå viser de siste målingene at det har blitt mer attraktivt å etablere bedrift i Arendal.

NHOs kommunebarometer for 2019 rangerer Arendal på en 6.plass i fylket, målt etter attraktivitet og lokal vekstkraft for næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Kultur for å skape

Morten Haakstad, leder av Arendal Næringsforening, tror en av forklaringene er at kommunen nå satser større på gründere, både ved veiledning og kurs ved Etablerersenteret. Det har dukket opp mange kontorfellesskap for gründere i Arendal i de siste årene. Dette får ringvirkninger for hele næringslivskulturen og også for investorer.

– Alle de nye gründervirksomhetene og co-workingplassene gir gode ringvirkninger. Det blir en kultur for å bygge og skape. En kultur som smitter. Begynner noen å investere i dette, følger andre etter, tror Haakstad.

Kobler gründere med investorer

Han mener næringsforeningens viktigste bidrag til å skaffe flere investorer for gründere, er å være med på å koble – enten miljøer med spesialkompetanse eller eksisterende bedrifter med nye gründere.
Tradisjonelt blir det mest investert i eiendom. Nå ser lederen i næringsforeningen at det begynner å skje en endring. Investorer begynner å fatte interesse for gründerbedrifter som har mulighet til å vokse.
– Å investere i eiendom er trygt, men å investere i gründerbedrifter er mer som en spennende reise, mener Haakstad.
For kommunens økonomi, er det også mer lønnsomt på sikt å hjelpe frem gründerbedrifter.
– Det er gunstigere å få folk til å skape noe enn at de står i
arbeidsledighetskø, presiserer han.

Gode kompetansemiljøer

Fremover mener han at vi må bli bedre på å synliggjøre de gode kompetansemiljøene som finnes her, om vi skal lokke bedrifter utenfra til å etablerere seg her, og dermed skape enda flere arbeidsplasser.
– Sørlendinger må tørre å skryte litt mer av seg selv og landsdelen sin.
Det er mange her som er gode, fastslår Haakstad.