Arendal er første kommune med kjernejournal

Arendal er første kommune som tar i bruk kjernejournal. Merethe Knatterud, prosjektleder Tore Sivertsen og Lars Ursin Lunde fra direktoratet for e-helse.

Kjernejournal bidrar til bedre medisinoversikt i kommunene. Tiden man kan spare, kan redde liv.

Alle innbyggere i Norge har fått sin kjernejournal. Den er innført på alle sykehus, legevakter og 90 prosent av fastlegekontorene. I løpet av 2020 vil flere kommuner ta i bruk kjernejournal. Men Arendal kommune ble første kommune og startet med kjernejournal i slutten av november 2019.

Det er fire enheter som har tatt det i bruk nå, blant annet KØH, som er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Arendal, Froland, Åmli Nissedal, Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.

– Vi ser frem til å ta i bruk kjernejournal ser at dette kan være starten på å dele viktige pasientopplysninger som igjen kan gi bedre kvalitet og sikkerhet på våre tjenester. I tillegg tror jeg kjernejournal vil gi opplysninger som sparer både pleiepersonell og pasienter for tid når de skal hente inn opplysninger, sier Janice Marcussen, leder for Kommunal øyeblikkelig hjelp i Arendal kommune.

Janice Marcussen, leder for KØH skar kake for å feire at Arendal kommune nå har tatt i bruk kjernejournal.

Torsdag ble det markert på KØH på Myratunet i Arendal. NRK innslag.

– Dette er en viktig milepæl for å bedre sikkerheten til pasienten. Ved å bruke etablerte nasjonale e-helseløsninger som kjernejournal, kan vi blant annet få en tryggere bruk av legemidler, noe som er særlig aktuelt for pasienter i pleie- og omsorgstjenesten, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Økt kvalitet
Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten, uavhengig av hvor pasienten mottar helsehjelp. Ved å dele eksempelvis legemiddelopplysninger på tvers, vil alle ledd av helsetjenesten oppleve å kunne øke kvaliteten på tjenestene til og behandlingen av pasienten, også i pleie- og omsorgstjenesten.

Nytten for helsepersonell som allerede bruker kjernejournal øker også når kommunene nå går i gang, for eksempel ved at behandlende leger får tilgang til hvilke legemidler pasienten har fått på resept.

Direktoratet for e-helse var på KØH og snaket med de ansatte om kjernejournalen.

Kjernejournal inneholder blant annet:

  • Egne registreringer – som nærmeste pårørende, spesielle behov og sykdomshistorikk
  • Oversikt over legemidler
  • Kritisk informasjon

Vil du se din kjernejournal?