Kommuneansatte kan kjøre miljøvennlig på jobben

Terje Dalevoll er glad i å sykle til jobb og synes derfor ordningen med å låne bil til bruk i arbeidstiden er gull verdt både for miljøet, lommeboka og helsa.

Arendal kommune har redusert kostnadene med 300.000 kroner i året ved å innføre en bilpool. Det er bra for både miljøet og helsa, mener Terje Dalevoll, som kan la bilen stå hjemme på Tromøy og heller sykle til jobb.

– Intensjonen med bilpoolen var å gi ansatte i administrasjonen i Arendal kommune en mulighet til å benytte miljøvennlige biler på vei til møter, kurs og andre gjøremål utenfor rådhuset, forklarer Jon Vidar Skogeng, økonomisk rådgiver i Arendal kommune.
De ansatte kan låne bil når de trenger det i jobbsammenheng. Da slipper de å skrive reiseregning og kan sykle til og fra jobb. Det er vinning for både helsa, miljøet og ikke minst kommuneøkonomien.

Fem biler

Bilpoolen består for tiden av fire el- biler og en hybridbil.
– Disse er blitt godt mottatt av ansatte som har møter og andre arbeidsoppgaver utenfor rådhuset. Bilene benyttes omtrent 80 prosent av tiden. Ansatte som har behov for bil i sin arbeidshverdag slipper nå å ta
med privat bil på jobb og å bruke egen bil i jobbsammenheng, poengterer Skogeng.
Terje Dalevoll, som jobber som prosjektleder ved kommunalteknikk, vann og avløp, låner bil mellom to og tre ganger i uken.
– Det er bra at kommunen har investert i dette, sier han.
– Jeg er veldig fornøyd med ordningen. Jeg sparer mye på å ikke stå parkert i byen hver dag.

Nesten ikke skader

Skogeng ser at det er så godt som ingen skader på bilene, og de håndteres av kommunens eget verksted på Solborg.
– Ordningen er vellykket og en utvidelse er ikke umulig om behovet skulle øke i fremtiden, sier Skogeng