Fritidskortet skal gi mer aktivitet

Fritidskortet er en skikkelig gladnyhet for vår kommune og et universelt tilbud til alle barn og unge mellom 6 og 18 år.

Fritidskortet har sin bakgrunn i Fritidserklæringen som ble signert i 2016. Fritidskortet gjelder alle barn og unge, men vi håper at især barn og unge som i dag ikke deltar i fritidsaktiviteter vil få mulighet for det nå.

Arendal kommune er først ute i Norge med å teste ut Fritidskortet.  Alle barn og ungdom i Arendal fra 6 – 18 år får 1000 kroner i halvåret til å dekke utgifter til fritidsaktiviteter.
– Det er vi kjempeglade for, og håper det skal bidra til at alle som har lyst, kan få være med på minst en fritidsaktivitet sammen med andre, sier Terje Eikin som er varaordfører i Arendal.

Gullbillett til barn og unge

I oktober delte vi ut gullbillett til alle barn og unge på en verdi av tusen kroner. Dette gjorde vi for at barna selv skulle bli klar over dette tilbudet. Det er frem til 9. desember mulig å søke om refusjon for de fritidsaktiviteter som man allerede har betalt for. Det er cirka 7000 barn og unge i Arendal og godt over halvparten har søkt om refusjon.

-Vi håper at flere vil søke før fristen 9. desember, sier Terje Eikin.

Kjell Ingolf Ropstad presenterte i sommer Arendal som en av to pilotkommuner til å teste ut Fritidskortet. Vadsø er det annen kommune.

Ropstad uttalte til Agderposten i forbindelse med lanseringen, at det ikke kun er fordi han er glad i Arendal at kommunen ble valgt, men også fordi byen har store levekårsutfordringer. 

Visjonen er å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Inspirasjonen til fritidskortet kommer fra en likende ordning på Island. Høsten 2019 har alle familier kunnet søke om å få refundert deres utgifter til fritidsaktivitet.

Kultursjef Linda Sætra og varaordfører Terje Eikin på arbedsverksted for lag og foreninger.

I høst har lag og foreninger vært invitert med på arbeidsverksted for å diskutere gode løsninger for hvordan ordningen skal være i 2020 og hvordan man kan få inkludert flere barn og unge i aktiviteter.

Arendal kommune har samtidig lansert en ny aktivitetskalender og fra 2020 skal Fritidskortet kobles opp mot denne løsningen. Friskus.com er valgt som samarbeidspartner for fritidskortet. Det vil bli en ordning i 2020, hvor midlene til fritidskortet vil gå direkte til lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge i Arendal.

FAKTA:

Hva dekker fritidskortet? 

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn. Hvis du har betalt for et helt kalenderår, legg inn det beløpet du har betalt. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Slik søker du 

Barn 6 – 16 år: En av barnets foresatte søker på vegne av barnet.
Ungdom 16 – 18 år: Du kan søke selv eller en foresatt kan søke på vegne av deg.
Du trenger kontonummer, barnets navn og fødselsdato for å søke om refusjon.

Søknad om refusjon

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden kan du spørre på skolen, på fritidsaktiviteten eller kom innom på servicesenteret på rådhuset.


Her er tips til noen nyttige nettsteder for mer informasjon: 

Informasjon om Fritidskort i Arendal  
Regjeringens Fritidserklæring 

Friskus
Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Arendal – samlet på ett sted. Friskus – oversikt over aktiviteter i Arendal
Arendals nye digitale aktivitetskalender arendal.friskus.com hvor nye fritidsaktiviteter publiseres hver uke. 

På nettsiden vår finner du også informasjon på engelsk, arabisk og polsk.