Svart arbeid går utover fellesskapet

Marit Hauge (nr. to fra venstre) og resten av arbeidsgiverkontrollen på Agder mottok Arendal bystyres hederlige omtale i april 2019 for sitt systematiske arbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Hvorfor er det egentlig så galt å handle litt svart? Menneskehandel, manglende trygderettigheter og mindre skattepenger inn til fellesskapet er noen av grunnene til at Arendal kommune har ekstra fokus på å redusere svart økonomi.

Leder for Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder, Marit Hauge, vil gjerne se at omfanget av svart arbeid og svart økonomi reduseres vesentlig.
– I Arendal har vi utfordringer knyttet til levekår og økonomi. Kjøp av svarte tjenester påvirker vårt lokalsamfunn direkte. Det reduserer inntektene til kommunen og det setter

Uten rettigheter

– Jeg tror det er svært få som ønsker å utnytte de menneskene som leverer tjenester for oss, enten det gjelder tjenester som gjelder huset, bilen, klipping av hår eller tjenester levert i hjemmet som renhold og barnepass sier Marit Hauge.
– Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om hvorfor dette er et stort problem.
Arbeidsgiverkontrollen kontrollerer lønnsområdet hos næringslivet i 22 kommuner på Agder og i Telemark. I tillegg er Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder en del av A-krimsenteret i Kristiansand der de jobber sammen med NAV, politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Ødelegger for næringslivet

– Det er viktig med kunnskap om at svart arbeid i alle varianter er
ødeleggende for næringslivet fordi det er konkurransevridende, det reduserer inntektene til det offentlige og vil medføre at alle vi som er med på å betale skatter og avgifter må betale mer for å finansiere fellesskapets oppgaver, poengterer Hauge.
Hauge ser at arbeidslivskriminalitet ofte henger sammen med menneskehandel, organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet – handlinger som påvirker samfunnet på en ødeleggende måte.

Hvordan handle hvitt?

Som privatperson er det en del ting du bør tenke over når du skal velge hvilket firma som skal få oppdraget du vil ha utført.

• Sjekk om firmaet er registrert i enhetsregisteret (brreg.no)
• Få et skriftlig tilbud på arbeidet som skal utføres med beskrivelse av arbeidet og spesifikasjon av pris inkludert mva
• Sjekk gjerne referanser fra andre som har brukt firmaet
• Skriv kontrakt. Les mer hos Forbrukerrådet (forbrukerraadet.no)
• Sjekk HMS-kort
• Få faktura og betal over bank
• Be om skatteattest (se på skatteetaten.no)

Hvorfor handle hvitt?

Flertallet av norske forbrukere handler hvitt og ønsker å handle hvitt. Når du som forbruker handler varer og tjenester hvitt, gir du rettigheter til deg selv og andre.
Handler du hvitt, kan du både kreve kontrakt, få betale via bank og dokumentasjon på utført arbeid. I tillegg får den som utfører arbeidet rettigheter han eller hun ellers ikke ville hatt krav på. Dette kan for eksempel være rett til sykepenger, pensjonsopptjening og flere andre sosiale rettigheter.

Ved å handle hvitt bidrar du også til et godt arbeids- og næringsliv der forbrukere og arbeidstakere har gode rettig- heter og bedrifter konkurrerer på like vilkår. Du bidrar med penger til fellesskapet, som igjen fordeles på veier, skoler og sykehjem. Slik får vi alle et godt samfunn å bo i.

Les mer på handlehvitt.no