Fritidskortet som skal få alle med

Med Fritidskortet kan barn mellom 6-18 år få opp til 1000 kroner per halvår som kan brukes på en eller flere fritidsaktiviteter. Målet med denne prøveordningen er å bidra til økt deltakelse og inkludering. Arendal kommune er valgt ut som en av to kommuner, og prosjektet skal vare til og med 2020.

Kristin Helle Ahlquist (15) og Oliver Nøstdahl (15) ved Arendal Internasjonale skole er opptatt av at alle skal få lik mulighet til å gå på fritidsaktiviteter utenfor skolen.
– Jeg synes alle burde ha et tilbud og at også de med dårlig råd kan få være med på aktiviteter, sier Kristin.
Hun ble overrasket over hvor mange som levde under fattigdomsgrensa
i Arendal, da hun holdt på med samfunnsprosjektet sitt om å inkludere alle i fritidstilbud. Det ikke å ha råd til å gå på dansing eller betale inngangspenger til fritidsklubben, er flaut å innrømme overfor klassekamerater.
Resultatet er at mange heller melder seg ut av det sosiale. De blir hjemme. Sier de ikke har lyst, mener Kristin.
– Jeg forstår at mange ikke har råd. Jeg gjorde prosjektet mitt for å skape mer oppmerksomhet rundt dette, sier Kristin, som også ble sjokkert over prisene på fritidstilbudene.

Laget prosjektoppgave

De to 15-åringene går begge på 10.trinn. Det var før sommeren i 9.trinn at de holdt på med prosjektet som ved den internasjonale skolen kalles community project. Poenget er å gjøre noe for samfunnet. Oliver arrangerte en halv sportsdag for 1. – 6.trinn for å få de unge mer aktive og engasjert i sport og sunn mat.
– Det er veldig viktig for barn å være i aktivitet, sier Oliver.
Hvorvidt det er kommunens oppgave å betale for de unges fritidsaktiviteter er de to ungdommer litt uenige i.
– Jeg synes det absolutt er kommunens oppgave, men for de som har råd selv, er det ikke nødvendig. Det burde vært med i søknaden, sier Oliver.

– Men det kunne også vært en ordning at en kunne spørre om redusert pris ved fritidsaktivitetene direkte, foreslår Kristin.

Slik søker du på Fritidskortet Barn 6 – 16 år: En av barnets foresatte søker på vegne av barnet.
Ungdom 16 – 18 år: Du kan søke selv eller en foresatt kan søke på vegne av deg.

Les mer: arendal.kommune.no/fritidskort