TEDxArendal er tilbake

Linn Juul-Petersen (t.h) er leder av TEDxArendal. Hun ser stor verdi i et partnerskap med aktører både fra privat næringsliv og kommunen for å sammen skape et suksessfullt arrangement.

– Det er næringsavdelingen i Arendal som sitter på lisensen fra TED og som muliggjør at TEDxArendal kan arrangeres. I tillegg har TEDxArendal siden 2013 opparbeidet et verdifullt partnerskap med akademia, private- og offentlige aktører, sier Linn Juul- Petersen som leder TEDxArendal.

I år arrangeres det 1. november. Dette er en av arenaene hvor kommunen sammen med private aktører har lykkes i å skape noe sammen.

TEDxArendal partner kick­off

For å understreke samarbeidet mellom kommune og privat næringsliv, og knytte disse enda tettere sammen, benytter Linn og hennes team arenaen og mulighetene arrangementet Fremtidens kommuner tilbyr, for å arrangere TEDxArendals partner kick-off, ledet av foredragsholder Peter Espersen.
-Vi i TEDxArendal får benytte oss av arbeidet Fremtidens kommuner legger i sin konferanse. Det er en mulighet vi ønsker å dyrke, og vi ser en klar verdi i å lage en egen møteplass for våre partnere i tilknytning til et pågående arrangement. Vi kan la oss inspirere, lære av hverandre og skape flotte synergier på tvers av arrangementene ved å tenke større, sammen, sier Linn Juul-Petersen.
– Dette er samskaping i praksis, sier Erik Bøylestad, prosjektleder for Fremtidens kommuner.

Innbyggere og næringslivet ble invitert til gratis foredrag den 7. juni i samarbeid med TEDxArendal.

Peter Espersen var på Fremtidens kommuner. Han har tidligere vært leder for innovasjon og samskaping i LEGO. Nå er han rådgiver for Urban.us som investerer i Startups som gjør byer bedre. I næringslivet har de sett stor verdi av å være tett på kundene og lære av dem. Peter ga norske kommuner gode råd til når og hvordan innbyggere kan involveres og hvordan offentlige tjenester vil tjene på å være åpen for nye stemmer.