De unge viser vei

Ungdom på Idrettsleiren 2019 skriver ned sine innspill til kommuneplanen.

Julia Elise Haugland har fått i oppgave å samle innspill fra ungdommen her på Idrettsleiren til arbeidet med ny kommuneplan – samfunnsplan i samarbeid med Arendal kommune og Med Hjerte For Arendal.

Hva har en benk med fastbygd bord, og to vegger i kryssfiner med Samfunnsplanen å gjør?

Både benken og veggene er et forsøk på å samle innspill fra de unge på en litt annen måte. Istedet for å få barn og unge til å svare på lange og kompliserte spørsmål når detkommer til bærekraft, ville gi dem litt enklere rammer og uttrykke seg på. Jeg satt meg i deres posisjon og tenkte på hva som ville fanget min oppmerksomhet da jeg var ung. Vi kom fram til at vi ville gjøre noe litt annerledes, nemlig å la de unge utrykke seg usensurert gjennom å skrive på disse to veggene. På den ene kan man skrive hva som gjør en sint ved Arendal, og på den andre kan man skrive hva som gir en håp ved Arendal. Når prosjektet er ferdig skal vi lakkere benken slik at vi får samlet innspillene, og at det blir et kult sted folk har lyst til å sitte rundt og snakke om i etterkant av prosjektet.

Hva er din bakgrunn, og hvorfor har du valgt å gi de unge tusj, maling og malerpensler, for å si hva du mener?

Jeg går på en skole som heter Kaospilotene, som er en lederskapsskole i Aarhus i Danmark. På denne skolen lærer jeg om prosess og prosjektledelse, og det er nettopp derfor jeg gjør denne typen arbeid. Jeg kom tilbake til Arendal fordi jeg har bodd her i seks år og tidligere gått på skole her. Jeg har også deltatt på Idrettsleiren som ung, og jeg husker dette som en svært god opplevelse der en får litt friere tøyler under kontrollerte omgivelser. Jeg har selv opplevd å være ung her i Arendal, og jeg mener vi bør fokusere på å la unge utrykke sin mening politisk. Måten en uttrykker seg politisk kan skje på mange forskjellige måter.

Hvordan kommer dere i kontakt med de unge?

Det er mange som kommer bort og viser interesse når de ser at det står andre deltakere og maler på en vegg. Sånn sett er det enkelt å forklare oppgaven og sette dem i gang. Så er det andre deltakere som er litt mer reserverte og som vi må lokke litt til oss for å vekke interesse. Det har blitt stilt spørsmål rundt det å skrive hva som gjør en sint ved Arendal. Mange har reagert på dette og tatt et skritt tilbake og virkelig tenkt seg om nå som de får lov til å skrive noe som gjør dem sinte.

Vi ser dere har noen gode karameller her. Frister det noen ungdommer til å komme med innspill?

Første dag hadde vi mye godteri her som trakk til seg mange av deltakerne, men vi merket etterhvert at vi ikke trengte godteriet som et lokkemiddel allikevel fordi maleprosjektet i seg selv vekket nok interesse til å komme bort.

Hva er de viktigste temaene som blir spilt inn?

De mest nevnte tingene når det kommer til sinne dreier seg mye om miljø og forsøpling, samt skolerelaterte ting som mengden lekser og mobbing. Dette viser at barn og unge i dag er utrolig aktiverte og reflekterte. Hvis en gir dem muligheten til å utrykke seg på forskjellige måter, så kommer de til å gripe den.

Er dette noe dere kan tenke dere å bli med på igjen, og hvorfor?

Hele konseptet med å snakke med de som kommer til å vokse opp de ti neste årene er utrolig viktig for utviklingen av samfunnsplanen. Dette gir unge som ikke har stemmerett eller like stor innflytelse og mulighet til å spille inn på den nye samfunnsplanen.

Hva er det som gjør dere sinte med Arendal, og hva gir dere håp?

En ting som gjør meg sint er bussene. Jeg bodde tidligere på Narestø og bussmulighetene er veldig dårlige i dette området, slik at jeg alltid var avhengig av at noen kunne kjøre meg. I tillegg er det blitt dyrere å ta buss. Det som gir meg håp er hvor miljøbevisste de unge er. Jeg synes det er utrolig gøy å se hvor innflytelsesrike de faktisk er. Mitt ønske til politikerne er at man skal være ambisiøse og tenke helhetlig og virkelig lytte til det som blir sagt om miljø.

mitt_haap

Les mer om ny kommuneplan

https://www.arendal.kommune.no/nykommuneplan/

Tekst fra Nyhetsbrev for Med Hjerte For Arendal, ved Lisbeth Iversen