Satser på kompetanse

Per Thorbjørnsen, Eli K. Hansen og Brit Maria Marcussen jobber på Eureka kompetanse.

Relevant påfyll og kompetanseheving for hele regionen er en satsning for Eureka kompetanse. Arendal kommune sitt kompetansesenter bidrar til kompetanseutvikling av de ansatte i kommunen, gir tilbud til næringslivet, frivillige organisasjoner og innbyggere.

– Det er viktig at folk vet at vi har dette tilbudet. Både for ansatte i kommunen, men også for alle andre som jobber i Arendal og regionen. Vi er åpne for gode ideer og behovene næringslivet har, sier Brit Maria Marcussen, som er ansvarlig for utviklingen.
Kompetansesenteret er vokst til å bli en regional arena som er relevant for både kommune og næringsliv.

– Vi synes tilbudene på Eureka kompetanse er relevante og attraktive for både små og store bedrifter. Det er skapt en arena der vi kan dele kunnskap og det vi trenger for å skape en attraktiv region for oss selv og andre, sier Fredrik Opheim i Batfish. Et av de mest populære tilbudene det siste året har vært «Påfyll i sjøkanten».
– Påfyll i sjøkanten er gratis inspirasjonsforedrag, åpent for alle og skal ha et relevant innhold for ulike typer virksomheter i hele regionen. Når vi møtes til påfyll bygges også nettverk og gode relasjoner. Fra å være et kurssted for internt bruk i kommunen, er Eureka kompetanse nå blitt et sted med påfyll for alle, sier Brit Maria Marcussen.

Nettverk bygges

– Arendal kommune samarbeider med flere aktører for å kunne tilby nyttig og relevant innhold på Eureka kompetanse. Universitet i Agder er en av våre dyktige og ivrige samarbeidspartnere, sier Marcussen, og trekker frem at Arendal kommune nylig har inngått sam arbeidsavtale med UiA.
– Vi stiller Arendal, vår administrasjon og det vi har å by på til rådighet for UiA og studentene. Til gjengjeld får vi mye tilbake, både i form av studenter i praksis samt mye ny kunnskap. Slik både støtter og bistår vi hverandre, sier ordfører Robert Nordli.

Universitetet i Agder tilbyr høsten 2019 kurset «Endringsledelse og organisasjons endring» på Eureka kompetanse i Arendal. Kurset retter seg mot deg som mangler formell kompetanse eller ønsker påfyll parallelt med jobb.

FAKTA:
Eureka kompetanse er et kurssenter og en møteplass for kompetanseutvikling. Vi arrangerer kurs og seminarer for offentlige, private og frivillige virksomheter. Du kan også leie kurssenteret til ditt arrangement. Du finner mer info rmasjon om kurs tilbudene og gratis «Påfyll i sjøkanten» på Eurekakompetanse.no