Vil utfordre det etablerte

Brage Skånøy (t.v.) og Mats Winther Maltby (ytterst til høyre) synes at de får god erfaring ved å delta i traineeprogrammet Trainee Sør. Næringssjef Kåre Andersen og næringsrådgiver Geir Hammersmark ser stor verdi i å bli utfordret av nye tanker. arbeidssted, mener Geir Hammersmark, næringsrådgiver i Arendal kommune.

Mats Winther Maltby (25) og Brage Skånøy (28) valgte å være traineer i Arendal. Her får de lov til å utfordre det etablerte.

– Da jeg ble tatt opp i Trainee Sør, ønsket jeg å ha første plassering i Arendal. Jeg er jo herfra og er engasjert i byens utvikling. Det er ekstra gøy at vi er to traineer her i 4. etasje på Eureka, sier Mats Winther Maltby.

Trainee Sør

Begge to er ansatt i programmet Trainee Sør. Mats Winther Maltby er i næringsavdelingen til Arendal kommune, mens Brage Skånøy er i Eyde-klyngen og får et godt kontaktnett i Sørlandets prosessindustri. Traineeordningen varer til sammen 18 måneder, på tre ulike arbeidsplasser.
I august er Skånøy ferdig med sin traineeperiode, mens en ny arbeidsplass venter for Winther Maltby. Imponert over samarbeidet Winther Maltby er i full gang med å jobbe med TEDxArendal og andre næringsutviklende saker i samarbeid med næringssjef Kåre Andersen og næringsrådgiver Geir Hammersmark. Han er imponert over hvor godt samarbeidet er på tvers av virksomheter i Arendal.

– I Arendal er det ingen barrierer for samskaping, og det er et stort konkurransefortrinn. Den samskapingen som skjer i Arendal er unik, men vi kan bli enda mer offensive og utnytte dette enda litt mer, sier Winther Maltby.

Morgendagens arbeidstakere

– Traineene er morgendagens arbeidstakere og innbyggere. De bringer nye perspektiver inn i hva som er viktig for stedsutvikling. De er også gode ambassadører for å fortelle hvilke verdier Arendal har som bo- og og arbeidssted, mener Geir Hammersmark, næringsrådgiver i Arendal kommune.
– Som trainee får jeg mye tillit fra lederne. Det gir mulighet til å vokse og lære. Jeg prøver å utfordre. Bedrifter har godt av nytenkning, mener Winther Maltby.