Det skal være de unges hus

Ungdommen skal få nytt kultur sted i sentrum av byen. Arendal kommune har invitert ungdom til workshop i forbindelse med planleggingen av de nye lokaler.

– Det er veldig gøy og interessant å bli invitert med på dette. Jeg har aldri vært med på det før. Det ser ut som om huset er planlagt for mange folk, sier Kaia Løschbrandt (14) som er på workshop i Arendal kulturhus sammen med venninnen Guro Bjørntvedt (13).

Begge er aktive i dramagruppen ved Arendal kulturskole. Dette er tredje workshop hvor ungdom kan komme med ønsker og innspill til utforming og hva huset bør inneholde. Navnet på de nye kulturlokalene skal ungdommene også selv være med å bestemme. Det er ennå ikke klart.

– Det området der er perfekt for VR (Virtual Reality) for da trenger du 3×3 meter rundt deg, kommer det fra en av ungdommene rundt bordet da arkitekt Katrine Vettergren Arnesen fra Asplan Viak viser plantegningene i 3D, steg for steg på storskjerm.
– Har dere troa på dette da? spør hun ungdommene.
Alle nikker samstemt og følger med på den digitale omvisningen.
– Ja, da har jeg truffet litt da, sier Arnesen fornøyd.
Gamle Kilden er et vanskelig bygg å innrede, med mange nivåer og kanter i tillegg til at flere ulike grupper skal kunne bruke samme område til ulike aktiviteter.
– Det nytter ikke å lage noe som ikke fyller deres behov. Det er fantastisk å se hvor engasjerte de er, sier Arnesen.
– Dette er superviktig for at resultatet skal bli mer relevant, sier Oscar Halland (19) som sitter i Blekkspruten en ungdomsorganisasjon som samarbeider mye med Kilden.

Ungdom har blitt invitert inn i tre ulike workshops, hvor de kan komme med innspill til bruken av de nye kulturlokalene. Her skal mange ulike aktiviteter være under samme tak.

Involverer ungdommene i planleggingen

– Medvirkning er viktig, fordi ungdommene er hovedmålgruppen for store deler av huset og tilbudene våre der, de er viktige fordi de kan fortelle oss voksne om hva slags behov og drømmer de har, og hva de er opptatt av, sier Marie Skeie Bartholdsen, avdelingsleder i det nye bygget.
Ungdom er blitt invitert inn til å påvirke de nye kulturlokalene. De tre workshopene er bare en del av den jobben som blir gjort i forbindelse med plan legging av lokalene. Kulturenheten har også invitert til åpent møte med alle innbyggere, frivilligheten og kulturskolen for å sikre at behovene deres også blir oppfylt.

Nye kulturlokaler
Kilden og det tidligere Statens hus (Kanalgården) midt i Arendal sentrum ombygges og skal fungere som et felles kulturbygg.
Hvorfor?
Vi vil samlokalisere tilbud til ungdom, kulturskolen og det frivillige kulturliv. I dag har kulturskolen undervisning på tre steder i Arendal: Munkehaugen, Kilden og biblioteket. Ved å samle alle aktivitetene i Kanalgården, som ligger vegg i vegg med Kilden, kan det bli et betydelig sambruk. Kilden er i dag ungdomsklubb og samlingssted for lokal kulturliv, og her ligger også teatersalen som både brukes av kulturskolen og andre. Det frivillige musikkliv har i mange år ønsket seg og jobbet for flere og bedre øvingslokaler.