Større bevegelsesfrihet

Med Safemate kan folk med hukommelsessvikt bevege seg ute i større grad, og likevel enkelt bli funnet om de går seg bort.

Ny digital teknologi kan gi folk med demenssykdom eller hukommelsessvikt større frihet og hjelpe de til å bli mer aktive samtidig som de får økt trygghet.

Arendal kommune er i gang med en stor digital satsing i helsesektoren. Et av de nyoppstartede prosjektene er å ta i bruk Safemate med GPS og sporingsfunksjon.
– Dette prosjektet handler om å gi brukene og de pårørende mer trygghet. Vi trenger brukere som kan ta i bruk Safemate. Målgruppen er personer som er fysisk spreke og ønsker å være aktive, men som ikke alltid finner veien hjem. Vi vil i kontakt med innbyggere i et tidlig forløp i en demenssykdom, sier Merethe Knatterud, IKT-rådgiver i Arendal kommune.
Safemate-teknologien fungerer som en utvidet trygghetsalarm koblet opp mot et kart, slik at det er mulig å spore hvor personen oppholder seg. Safemate er et godt kjent produkt i Arendal kommune siden den blir brukt som mobil trygghetsalarm til hjemmeboende.

– Vi ønsker brukere som vil ta denne tjenesten i bruk og benytte seg av dens funksjoner. Safemate kan gjøre brukerne tryggere, gi dem mer frihet og hjelpe de til å kunne bo lenger hjemme, sier Merethe Knatterud.

Prøveprosjekt

Bergen og Larvik har gode resultater ved samme ordning. Pårørende må laste ned appen «Safemate Family» som kan gi dem innsikt i hvor personen som har GPS­systemet befinner seg. Begynnende demente som er forvirret i forhold til hvor de er, kan lettere bli funnet om de bærer med seg en Safemate.