Håper på høy valgdeltakelse

Hege Fjeldstad Larsen og Torleiv Næss fra Politisk sekretariat

Torleiv Næss og Hege Fjeldstad Larsen i politisk sekretariat prøver å gjøre det så enkelt som mulig for deg å stemme.
– Det er viktig for demokratiet med en høy valgdeltagelse, sier Torleiv Næss, som er valgansvarlig i Arendal kommune. Enkelt Det skal være enkelt å avgi stemme ved valget. Alle får tilsendt et valgkort i posten hvor det står hvilken krets du tilhører. Men du kan stemme ved alle kretsene likevel. Glemmer du kortet på valgdagen, gjør det heller ingenting. I tillegg vil departementet sende ut SMS-varslinger til alle om å huske å stemme.

Stemme på fire måter

Du kan stemme på mange måter. Har du en jobb, hvor du er borte fra Norge i en lang periode, kan du stemme fra 1.juli på rådhuset. Vanlig forhånds stemming starter 10. august og varer frem til 6. september, og foregår på biblioteket. Hvis du ikke er i stand til å forlate ditt hjem, kan du få en valgmedarbeider til å komme hjem til deg med valgurnen og stemmesedler.

I år er valget utvidet med en ekstra dag i Arendal så du kan stemme søndag 8. september og på selve valgdagen 9. september.
– Vi har to dager i år for å se om vi kan få opp valgdeltagelsen. Sist, i 2015, var den bare på 55,3 prosent i Arendal, sier Næss.

Valglokaler
• Krets 01 Saltrød: Stueneshallen
• Krets 02 Nesheim: Nesheim skole, gymnastikksalen
• Krets 03 Myra/Bråstad: Myra skole, grendehuset
• Krets 04 Flosta: Flosta skole, gymnastikksalen
• Krets 05 Tromøy: Nye Roligheden skole
• Krets 06 Hisøy: Hisøy skole, musikkrommet
• Krets 07 Rykene: Rykene skole, gymnastikksalen
• Krets 08 Nedenes: Nedenes ungdomsskole, musikkrommet
• Krets 09 Asdal: Asdal skole, ungdomstrinnet, formingsrommet
• Krets 10 Sentrum: Arendal kultur- og rådhus
• Krets 11 Birkenlund: Birkenlund skole, gymnastikksalen
• Krets 12 Moltemyr: Moltemyr skole, gymnastikksalen