Klima- og miljøministeren markerte miljøtiltak i Arendal

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i Kittelsbukt.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var 5. juli på besøk i Arendal for å være med å markere at Arendal kommune har gjennomført miljøtiltak i Kittelsbukt og Pollen.

-Vi har sørget for at miljøgifter på bunnen av Kittelsbukt og Pollen ikke sprer seg i sjøen. Det ville klima- og miljøminister Ola Elvestuen være med å markere, forteller Ragnhild Trønnes, ingeniør i Arendal kommune.

På tur med ministeren

Elvestuen kom på besøk 5. juli og fikk først en orientering om arbeidet som er gjort. Deretter tok ordføreren ministeren med seg på befaring med start i Kittelsbukt. Veien gikk derfra via Gjestehavna og Tyholmen til Pollen. Med på turen var også representanter fra Multiconsult, Fylkesmannen ogMiljødirektoratet. Havnefogd Rune Hvass og politikerne Linda Dagestad Øygarden og Pål Koren Pedersen var også  med. Fra kommunen deltok i tillegg til Trønnes, enhetsleder Jon Øystein Dalsmo, avdelingsleder Knut Berg-Larsen og ingeniør Helene Thygesen.

I Kittelsbukt og Pollen har sjøbunnen nå blitt dekket til med et ca. 40 cm tykt lag med sand for at miljøgifter fra «gamle synder» ikke skal virvles opp fra bunnen og spre seg i sjøen. Vi har fylt sand på et areal så stort som 5 fotballbaner.

-Vi ble nødt til å fjerne noe av bunnen (mudre) ytterst på Langbrygga fordi det var for ustabilt å legge sand oppå eksisterende bunn. De massene vi fjernet ble levert til godkjent mottak, forteller Trønnes.

Tryggere å bade?

På spørsmål om det nå er tryggere å bade på bystranda (som ligger i Kittelsbukt), kan Trønnes berolige oss med at miljøgifter ikke er en risiko for de som bader. Sjøen er renere, men tildekking med sand er først og fremst bra for livet på bunnen og fisk og andre sjødyr. Det er nemlig livet i sjøen som tar mest skade av miljøgiftene.

Tryggere å spise?

Sjømat fanget i sjøen i Arendal er trygg å spise, men det er noen forbehold. Det blir frarådet å spise lever fra fisk langs skjærgårdskysten i Norge. Det blir også frarådet å spise store mengder fisk fanget i bynære strøk, eller fisk av stor størrelse.

Hvorfor dekke til gamle synder?

Hvorfor dekker vi til de «gamle syndene» i stedet for å fjerne dem?
-Det er en bedre løsning å dekke til enn å flytte på forurensede masser i sjøen. Vi unngår å spre forurensning mens vi arbeider og vi slipper å legge forurensede masser et annet sted på sjøbunnen. I Pollen og Kittelsbukt var det heldigvis dypt nok til at vi kunne legge et lag med sand oppå sjøbunnen uten å risikere at båtene virvler opp sanden. Vi vil jo at sanden skal bli liggende, sier Trønnes.

-Noen ganger er man likevel nødt til å fjerne lag fra sjøbunnen (mudre), fordi sjøen er for grunn til at det er plass til lag med sand på sjøbunnen, understreker Trønnes.

Statlig prosjekt

Pollen og Kittelsbukt inngår i Miljødirektoratets plan for rydding av forurenset sjøbunn langs norskekysten. Tildekkingen er også et viktig bidrag for å nå kommunens miljømål om at bunnsedimenter ikke skal være til hinder for friluftsliv, fiske og havnedrift.

Statens har dekket 60 % av totalkostnadene og Arendal kommune har dekket resten. Neste prosjekt blir å undersøke sjøbunnen i Barbu og å følge opp tiltakene i Kittelsbukt og Pollen for å sikre at miljøtiltaket har vært effektivt.

-Vi er svært fornøyd med at det nå er fritt fram for dyr og planter å etablere seg på den rene sjøbunnen, sier Trønnes.

Les mer om prosjektet på kommunens nettside

Artikkelen er skrevet av Lise Kjølstad