Bedre oppfølging av barn og unge

Elin Skjulestad er mamma til Thomas. Det har hun vært 20 år og har banket på mange dører for å få den oppfølgingen Thomas trenger.

Thomas (20) har trengt mer enn mamma og pappa rundt seg for å klare seg i oppveksten. Nå går Arendal kommune i gang med et prosjekt som skal bedre samarbeidet på tvers av enheter og avdelinger i kommunen, for å gi enda bedre oppfølging til de som trenger det.

– Jeg tror du må være en ressursperson for å klare å kjempe alle kampene, sier Elin Skjulestad mens hun triller sønnen ut av Fagerheim omsorgssenter hvor han har avlastningsplass.

Banket på mange dører

Å koordinere et multihandikappet barns hverdag, kan slite ut selv den sterkeste forelder. Da Elin Skjulestad fødte sønnen Thomas for 20 år siden, sto et helt hjelpeapparat klar for å støtte den multihandikappede gutten. Det er hun glad for, siden situasjonen i seg selv er nok å forholde seg til. Likevel har hun måttet banke på mange dører og fått nei, møtt motstand fra saksbehandlere, gått hele veien til møte med fylkesordfører og ordfører for å kjempe for Thomas og tilrettelegging i skolen. Hun har vært sliten, men aldri gitt opp å gi sønnen det hun mener han trenger.
Hun er glad for den nye satsingen til Arendal kommune, med bedre tverrfaglig innsats (BTI) og at menneskene i de ulike etatene snakker sammen om hvordan de kan tilrettelegge og hjelpe. Skjulestad håper det også blir opprettet koordinatorer, slik at foreldrene ikke trenger å få de ulike personene til å snakke sammen.

Samlet

– I Arendal kommune er vi opptatt av at en god oppvekst handler om å ha det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Å føle seg inkludert og trygg på alle disse arenaene er viktig for å lære å mestre både fag og sosiale ferdigheter. Når barn har det vanskelig på ett område i livet, påvirker det hvordan de har det på de andre områdene. Det er vår jobb som voksne å fange opp signalene når barn har det vanskelig, sier prosjektleder for bedre tverrfaglig innsats, Elisabeth Nærestad.

Alle tjenester som har et særlig ansvar for barn og unges helse, læring og utvikling, er fra og med januar 2019 samlet i én felles gruppering; Barn, unge og familier og ledes av kommunalsjef Roar Aaserud. «Sånn gjør vi det i Arendal» For å styrke det systematiske arbeidet med barn, unge og gravide som det er knyttet bekymringer til, jobbes det nå med å lage tydelige samarbeidsrutiner på tvers av tjenestene og felles verktøy som medarbeidere i alle tjenester skal benytte når de møter gravide, barn og unge som de er bekymret for.
Alle som jobber med barn og unge i Arendal skal vite at «sånn gjør vi det i Arendal» når vi er bekymret for et barn eller ungdom eller voksne som venter barn.

Ansvar

Alle som jobber med barn og unge er viktige i dette arbeidet. De som møter barn hver dag i barnehagen. De som treffer dem i klasserommet eller i skolegården, de som snakker med småbarnsforeldre eller en litt usikker ungdom på helsestasjonen. De som driver fritidsklubb eller er gitarlærer, og de som møter foreldre som strever med å mestre hverdagslivet.
– For å lykkes med å gi barn og unge den hjelpen de trenger når de trenger det, må vi gjøre det lett for den enkelte medarbeider å vite hva vi selv har ansvar for når vi er bekymret for et barn, og hvordan vi inviterer inn kolleger med riktig fagkompetanse til felles innsats for den det gjelder. Sammen med barnet og familien kan vi finne ut hvordan vi kan jobbe sammen om det som er vanskelig. Alle har et gjensidig ansvar for at vi jobber godt i fellesskap, poengterer Nærestad.

Det skjer dessverre en del ganger at barn og unge blir henvist fra den ene til den andre, med det resultat at foreldrene blir utslitt av å banke på feil dør – og i noen tilfeller gir opp. Dette ønsker vi å gjøre noe med.
– Det finnes veldig mange dyktige fagpersoner i barnehager, skoler, helsetjenester og barnevern i vår kommune. Vi har ulik kompetanse og ulike ansvarsområder, men alle deler et stort engasjement og ansvar for at barn og unge skal få en trygg og god oppvekst. Målet med BTI-prosjektet er at vi skal bli enda bedre sammen, sier Nærestad.

Wibekke Risholt (t.v.) er barnehage leder i Skogens Lykke. Her har de tatt i bruk den nye metoden som skal bedre samarbeidet på tvers av ulike enheter, for å bedre hjelpe den som trenger det. På bildet er barnehagelederne Anne Mette Huseby, Jarle Huseby og
Maria Aabøe Moen.

Se og handle

Det handler om å se. Og handle. Undre seg og skrive det ned. Kanskje noen andre også undrer seg over et barns oppførsel, og kan supplere observasjonen. Metoden er allerede i bruk i flere barnehager og skoler. – Jeg synes metoden er tydelig og enkel, og den gir en trygghet som et pedagogisk verktøy. Vi har tatt den i bruk med veldig vellykket resultat, sier pedagogisk leder i barnehagen Skogens Lykke, Wibekke Risholt. Hun mener bedre tverrfaglig innsats kan gi mer effektiv oppfølging til de som trenger det.

Les mer på www.arendal.kommune.no/BTI