Hjelp – vi skal stemme for første gang!

Denne høsten er det kommune– og fylkestingsvalg. Det har ikke disse to førstegangs­ velgerne tenkt så mye på.

Nicolas Bech (18) og Jonas Sætran (18) er usikre på hva de skal gjøre med stemme- retten sin denne høsten.
– Jeg vet ikke hvem jeg holder med, men jeg er opptatt av at man skal bruke stemmeretten sin for å være med i lokal- samfunnet. Det er jo fremtiden vår som skal bestemmes, sier Nicolas Bech, avgangselev ved Arendal videregående skole.

Han er opptatt av eldreomsorg, skole, et fungerende velferdssystem og at tilbudet til unge styrkes. Han heller mer til venstre- siden politisk, men synes det er vanskelig siden mange av partiene har mye likt på programmet.

Kameraten Jonas Sætran har ikke tenkt å stemme, selv om han kan.
– Jeg har ikke satt meg godt nok inn i det. Men når man ikke bruker stemmeretten, kan man heller ikke klage. Men jeg føler at ungdom blir litt lite hørt, sier han.

Nytt i år er at valgmedarbeidere besøker to videregående skoler for å få førstegangs- velgerne til å stemme. Da kan de enkelt stemme på skolen. Andelen førstegangsvel- gere som stemmer er 20 prosent lavere enn resten av befolkningen. Det ønsker politikerne å gjøre noe med.

Blant innvandrere med stemmerett er det også få som stemmer, sier valgansvarlig Torleiv Næss, i Arendal kommune. Informasjonsmateriell på ulike språk og dialog med innvandrerrådet er et par tiltak som skal øke oppslutningen. Sosiale medier brukes også for å få informasjon ut og sørge for at innbyggerne vet hvordan de kan stemme.

Men til syvende og sist er det en viktig faktor som må være tilstede for å mobilisere folk:
– Politikerne må klare å engasjere, sier Næss.

FAKTA

Når og hvor kan jeg stemme?
Valgdagen Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er
mandag 9. september 2019, men du kan også stemme søndag 8. september. Søndag 8. september fra kl. 12:00 – 18:00.
Mandag 9. september fra kl. 10:00 – 20:00

Endringer i valglokaler
I 2019 blir 17 valgkretser redusert til 12. Det betyr at noen av oss hører til en ny valgkrets. Du kan stemme ved alle valglokaler.
Disse valgkretsene slås sammen:
Eydehavn og Saltrød slås sammen til en valgkrets og endres til Saltrød.
Strengereid og Flosta slås sammen til en valgkrets og endres til Flosta. Sandnes og Færvik slås sammen til en valgkrets og endres til Tromøy. Løddesøl og Rykene slås sammen til en valgkrets og endres til Rykene. Strømmen og Asdal slås sammen til en valgkrets og endres til Asdal.

Les om valget på www.arendal.kommune.no