Turglede for alle

Foto: Jannike Mohn

Hove er et av de mest brukte turområdene i Arendal. Det ligger som et stort leir- og friluftsområde på vestsiden av Tromøya, ca. 11 km fra sentrum. Folkestien/kyststien rundt Hoveodden er populære turstier i Raet nasjonalpark.
Debatten som har vært rundt Hove camping de siste månedene har gjort noen innbyggere usikre på om området fortsatt er tilgjengelig for alle.
– Hove er fortsatt hele Arendals turområde. De siste måneders debatt dreier seg om en liten del av området, Hove camping. Arendal kommune er grunn eier i hele Hoveområdet, og det pågående planarbeidet for camping området endrer ikke på hverken dette eierforholdet eller tilgjengeligheten for innbyggene, sier rådmann Harald Danielsen.

Kart over Hove


I høst og vinter skal reguleringsplanen for campingområdet diskuteres i en kommunal, offentlig reguleringsprosess. Dette planarbeidet skal lede fram til en beslutning i bystyret om hvordan campingarealet skal kunne brukes framover. Raet nasjonalpark og dermed folkestien/kyststien rundt Hoveodden som ligger i nasjonalparken, vil ikke bli berørt av reguleringsplanen.

Les om reguleringen av «Del av Hoveodden«